Szybkie i nieskomplikowane

PassThru

Szybkie i nieskomplikowane

Bezpośrednie połączenie z portalami producentów OEM

 • Bezpośredni dostęp do wszystkich udostępnionych danych diagnostycznych, serwisowych i przeglądowych
 • Jako niezależny moduł mega macs PC x-Change
 • Możliwe także z użyciem testerów mega macs 66, mega macs 56, mega macs 42 SE, mega macs PC

Przegląd

PassThru

Funkcja PassThru zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji diagnostycznych, serwisowych i przeglądowych dla pojazdów spełniających wymogi normy Euro 5/6, które muszą być ustawowo udostępniane przez producentów osprzętu fabrycznego. To idealne narzędzie umożliwiające szybkie i proste pobieranie danych OEM, a także doskonałe uzupełnienie posiadanych systemów diagnostycznych, zapewniające w każdej chwili możliwość skutecznego działania.

Warsztaty, które korzystają już z testerów mega macs 66, mega macs 56, mega macs 42SE albo mega macs PC, mogą oczywiście używać modułu VCI tych urządzeń jako pełnowartościowego interfejsu PassThru. Mimo to niewielka inwestycja w mega macs PC x-Change jako uzupełnienie posiadanego systemu diagnostycznego jest jak najbardziej sensowna. Jest tak głównie dlatego, że kodowanie danych z portali OEM w sterownikach może trwać nawet kilka godzin. W tym czasie testera nie można używać do innych zadań, co nierzadko kończy się wstrzymaniem pracy. A to powoduje stratę czasu, pieniędzy, a niekiedy nawet klienta. Każdy, kto ceni sobie pewność, powinien więc nabyć mega macs PC x-Change jako wartościowe uzupełnienie wyposażenia warsztatu, które pracuje „na siebie“ - w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Downloads

Tutaj można pobrać żądany kreator instalacji sterownika urządzenia:
Załaduj wszyskie (.zip)

Informacje OEM

Pomoc przy instalacji

Funkcji PassThru można używać w przypadku wymienionych niżej, dostępnych na rynku europejskim, homologowanych samochodów osobowych od normy Euro 5 przy użyciu osprzętu firmy Hella-Gutmann Solutions.

Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Lexus, Mercedes, Mini, Opel, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota, Volkswagen

W tabeli niżej podane są strony internetowe niektórych producentów lub importerów pojazdów. Umożliwiają one wybieranie właściwych stron internetowych zawierających odpowiednie dane przeglądowe i naprawcze zgodne z Kategorią 1 (ogólne i istotne dla bezpieczeństwa dane naprawcze i przeglądowe) i Kategorią 2 (dane naprawcze i przeglądowe istotne dla ochrony przed kradzieżą).

Poniższe informacje i wyniki podajemy zgodnie z naszą aktualną wiedzą. Firma Hella Gutmann Solutions nie odpowiada za poprawność i kompletność jakichkolwiek danych oraz twierdzeń znajdujących się na stronach internetowych i nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji. Ponadto firma Hella Gutmann Solutions nie jest odpowiedzialna za linki do portali OEM ani ich zawartość!

Abarth: www.technicalinformation.fiat.com
Alfa: www.technicalinformation.fiat.com
Audi: www.erwin.audi.com
Bentley: www.erwin.bentleymotors.com
BMW: https://oss.bmw.de/index.jsp
Citroen: www.service.citroen.com
Fiat: www.technicalinformation.fiat.com
Ford: www.etis.ford.com/home.do
Honda: www.techinfo.honda-eu.com
Hyundai: www.service.hyundai-motor.com
KIA: www.kia-hotline.com
Lamborghini: www.erwin.lamborghini.com
Lancia: www.technicalinformation.fiat.com
Lexus: www.lexus-tech.eu
Mazda: www.portal.mazdaeur.com
Mercedes: www.service-and-parts.net
Mini: https://oss.bmw.de/index.jsp
Opel: www.opel-tis.eur.gm.com/imtportal
GM: www.opel-tis.eur.gm.com/imtportal
Saab: www.opel-tis.eur.gm.com/imtportal
Peugeot: www.public.servicebox.peugeot.com
Porsche: www.techinfo2.porsche.com/PAGInfosystem/VFModuleManager?Type=GVOLogin&lk=ELSE
Renault: www.infotech.renault.com
Dacia: www.infotech.renault.com
Seat: www.erwin.seat.com
Skoda: www.erwin.skoda-auto.cz
Smart: www.service-and-parts.net
Subaru: www.techinfo.subaru.com
Suzuki: www.serviceportal-suzuki.eu
Toyota: www.techdoc.toyota-europe.com
Volvo: www.vccs.volvocars.se/wsguide
Volkswagen: https://erwin.volkswagen.de

W przypadku jednoczesnego używania kilku różnych portali OEM na jednym komputerze mogą pojawić się komplikacje. Jednak, jak pokazuje doświadczenie, możliwe jest łączenie niektórych producentów. W zależności od zastosowania, również przez inne programy, kombinacja ta może mieć również negatywne skutki. Dlatego zalecamy, aby na jednym komputerze/laptopie używać tylko jednego portalu producenta. Możliwą opcją jest również utworzenie partycji twardego dysku komputera z osobnymi systemami operacyjnymi. W każdym przypadku muszą być spełnione wymagania systemowe danego producenta.

 

W ramach rejestracji na portalach internetowych producent lub importer pojazdów może wymagać podania następujących danych:

Kategoria 1

 • Nazwa i adres warsztatu samochodowego
 • Nazwisko pracownika (ewentualnie także jego adres e-mail)
 • Dane potrzebne do wystawienia faktury
 • Numer identyfikacyjny płatnika podatku VAT warsztatu samochodowego
 • Akceptacja Ogólnych Warunków Handlowych producenta/importera pojazdów


Kategoria 2

Dostęp do danych naprawczych i przeglądowych istotnych dla ochrony przed kradzieżą został po raz pierwszy zdefiniowany ustawowo przez Komisję Europejską w rozporządzeniach Euro 5 i Euro 6. Warunkiem uzyskania takich danych naprawczych i przeglądowych jest przejście przez warsztat samochodowy procedury akceptacji i autoryzacji. Wymagania:

 • Rejestracja u producenta pojazdów zgodnie z wymogami Kategorii 1
 • Wyznaczenie osób, które mają uzyskać dostęp do danych
 • Przekazanie kopii dowodów osobistych przedsiębiorcy i wyznaczonej/wyznaczonych osoby/osób
 • Przekazanie zaświadczeń i niekaralności dla przedsiębiorcy i wyznaczonej/wyznaczonych osoby/osób
 • Przekazanie umowy/umów o pracę zawartych z wyznaczoną/wyznaczonymi osobą/osobami
 • Dowód posiadania przez warsztat ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzącego działalność gospodarczą
 • Adres zakładu
 • Pozwolenie na użytkowanie obiektu jako warsztat samochodowy
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących procedur administracyjnych

Jeszcze pytania dot. PassThru?

PassThru to funkcja służąca do programowania sterowników zgodnie z rozporządzeniem Euro 5. Od 01 marca 2010 wszyscy producenci osprzętu fabrycznego pojazdów (OEM) są ustawowo zobowiązani do udostępniania niezależnym warsztatom danych naprawczych i umożliwiania wtórnego programowania sterowników pojazdów. W celu zaprogramowania sterownika system PassThru nawiązuje bezpośrednie połączenie między pojazdem znajdującym się w warsztacie i producentem, dzięki któremu możliwa jest instalacja nowego oprogramowania sterownika.

Rozporządzenie Euro 5 określa poza dopuszczalnym poziomem emisji spalin również kwestię udostępniania informacji warsztatom przez producentów. Od czasu wprowadzenia normy producenci mają obowiązek udostępniania instrukcji serwisowych i technicznych, schematów połączeń, kodów usterek, informacji umożliwiających jednoznaczną identyfikację pojazdów oraz informacji na temat narzędzi specjalnych.

SAE-J2534 to nazwa międzynarodowego standardu określającego komunikację przy programowaniu sterowników pojazdu. Każdy z interfejsów PassThru marki Hella Gutmann został skonstruowany i wyprodukowany zgodnie ze standardem J2534.

Producenci określają różne wymagania dotyczące korzystania z ich portali i programowania sterowników. Można je znaleźć na stronie internetowej danego producenta.

Korzystanie z funkcji PassThru wymaga testera mega macs PC, mega macs 42SE, mega macs 56 albo mega macs 66 z oprogramowaniem w wersji 49 SP 1 oraz komputera warsztatowego połączonego z internetem. Dodatkowo pojazd musi być zasilany zewnętrznie z prostownika napięciem konserwacyjnym.

Komputer warsztatowy:
Wersja oprogramowania testera diagnostycznego i wersja oprogramowania instalatora HGS PassThru muszą być jednakowe. Można je pobrać ze strony internetowej firmy Hella-Gutmann Solutions.

mega macs PC, mega macs 42SE, macs macs 56:
Moduł VCI musi być połączony z komputerem warsztatowym bezpośrednio przez USB (bez huba) i podłączony do złącza OBD pojazdu. Komputer warsztatowy powinien być połączony z internetem poprzez kabel sieciowy (możliwe jest również stabilne połączenie przez Wi-Fi). W razie korzystania z laptopa musi on być podłączony do zasilania. Nie może być aktywna funkcja automatycznego usypiania lub wyłączenia komputera.

mega macs 66:
Moduł DT66 musi być włożony do kasety testera mega macs 66 i połączony kablem z interfejsem OBD pojazdu. Urządzenie mega macs 66 musi być połączone z komputerem warsztatowym przez USB bezpośrednio (bez huba). Komputer warsztatowy powinien być połączony z internetem poprzez kabel sieciowy (możliwe jest również stabilne połączenie przez Wi-Fi). W razie korzystania z laptopa musi on być podłączony do zasilania. Nie może być aktywna funkcja automatycznego usypiania lub wyłączenia komputera.

Połączyć urządzenia w sposób opisany w punkcie "Błąd! Nie znaleziono źródła odniesienia". Włączyć zapłon pojazdu i uruchomić program testu komunikacji HGS PassThru. Kliknąć przycisk „Rozpocznij test”. Zostanie wykonany test połączenia między PC VCI (mega macs66) a pojazdem, a jego wyniki wyświetlone za pomocą zielonych lub czerwonych strzałek. Szczegółowy opis testu komunikacji HGS PassThru i usuwania usterek znajduje się w podręczniku użytkownika.

Programowanie uruchamia się z portalu producenta. Trzeba tam utworzyć konto. Koszt tej funkcji może się różnić w zależności od producenta. Aktualny wykaz stron internetowych producentów można znaleźć w broszurze ZDK „Informacje na temat dostępu do danych technicznych producentów pojazdów”.

1. Nie wolno wyłączać komputera ani przełączać go w stan czuwania
2. Komputera nie można używać równocześnie do innych celów
3. Zapora sieciowa musi zostać dezaktywowana lub wstrzymana (proxy)
4. Nie można przerwać połączenia LAN
5. Urządzenia diagnostycznego nie można używać w tym czasie do innych prac w pojeździe
6. Pojazd musi być podłączony do zewnętrznego źródła zasilania
7. Dodatkowe odbiorniki prądu w pojeździe powinny zostać wyłączone (przestrzegać danych OEM)
8. Nie można przerwać połączenia USB

O ile producent nie podaje innych wymagań, po zakończeniu programowania sterownika trzeba wyłączyć zapłon na przynajmniej 30 sekund. Po ponownym włączeniu zapłonu należy najpierw wykonać kompletny test systemu oraz odczytać i skasować pamięć usterek. Podczas programowania mogą wystąpić błędy systemowe.
Podczas pierwszego uruchomienia pojazdu należy go uważnie obserwować i w razie potrzeby wykonać jazdę próbną. Trzeba stosować się do poleceń producenta, aby nie dopuścić do uszkodzenia zaprogramowanego sterownika.

Nic! Korzystanie z tej funkcji wymaga testera mega macs PC, mega macs 42 SE, mega macs 56 albo mega macs 66 z oprogramowaniem w wersji 49 (SP 1).

Producenci pojazdów naliczają różne koszty za korzystanie z ich portali. Poza tym każdy producent posiada własny portal. Aktualny wykaz można znaleźć w broszurze Niemieckiego Związku Branży Motoryzacyjnej (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, w skrócie ZDK) „Informacje na temat dostępu do danych technicznych producentów pojazdów”.

Szybkie łącze internetowe nie jest niezbędne, ale jest zalecane. Czas pobierania oprogramowania z serwera OEM zależy głównie od prędkości pobierania, zatem jest znacznie krótszy w przypadku szybkiego dostępu do internetu.

Programowanie zależy od tego, poprzez jaką magistralę pojazdu odbywa się komunikacja. Magistrala CAN jest znacznie szybsza, niż K-Line. Ponadto czas zależy od wydajności komputera warsztatowego oraz zakresu nadpisywanych danych. Zakres może wynosić od kilku kilobajtów do wielu megabajtów.

Można rozróżnić trzy różne przypadki:

1. Jeśli obsługiwana jest opcja powtórzenia programowania, a podczas programowania wystąpi błąd, oprogramowanie w sterowniku zostanie ponownie nadpisane. Mimo błędu sterownik zostanie uaktualniony. Programowanie będzie jedynie trwało dłużej, niż bez błędu.

2. Jeśli opcja powtórzenia programowania nie jest obsługiwana i wystąpi błąd, programowanie zostanie przerwane. Jeśli można cofnąć programowanie, sterownik nie zostanie uaktualniony. Sterownik będzie jednak działał dalej.
3. Jeśli opcja powtórzenia programowania nie jest obsługiwana i wystąpi błąd, operacja zostanie przerwana i programowanie potrwa dłużej. Jeśli nie można wznowić programowania, sterownik może przestać działać poprawnie. W takim przypadku ze względu na brak gwarancji poprawnego działania konieczna jest jego wymiana.

W przypadku jednoczesnego używania kilku różnych portali OEM na jednym komputerze mogą pojawić się komplikacje. Jednak, jak pokazuje doświadczenie, możliwe jest łączenie niektórych producentów. W zależności od zastosowania, również przez inne programy, kombinacja ta może mieć również negatywne skutki. Dlatego zalecamy, aby na jednym komputerze/laptopie używać tylko jednego portalu producenta. Możliwą opcją jest również utworzenie partycji twardego dysku komputera z osobnymi systemami operacyjnymi. W każdym przypadku muszą być spełnione wymagania systemowe danego producenta.

Informacje OEM

Dzięki najnowszej aktualizacji oprogramowania firma Hella Gutmann Solutions GmbH („HGS”) udostępnia swoim klientom funkcję „HGS-PassThru”. Użytkowanie HGS-PassThru zakłada zatwierdzenie poniższych warunków użytkowania. Jeśli nie zaakceptują Państwo warunków użytkowania, korzystanie z HGS-PassThru nie będzie możliwe. Nie ma to wpływu na korzystanie z innych funkcji.

Działanie HGS-PassThru

Producenci samochodów regularnie publikują aktualizacje oprogramowania elektronicznych elementów sterowania dostępnych na rynku modeli pojazdów. Wdrożenie aktualizacji przez warsztat wymaga przede wszystkim pobrania przez użytkownika odpowiedniej aktualizacji z portalu internetowego danego producenta pojazdu na komputer warsztatowy (PC, laptop, tablet lub inny). Stamtąd, aktualizacja za pomocą "HGS-PassThru" przesyłana jest na znajdujący się w warsztacie pojazd. Cała procedura aktualizacji za pomocą przesyłu danych do pojazdu jest również określana jako "proces skanowania". HGS-PassThru zapewnia przy tym jedynie przesył danych z komputera warsztatowego do pojazdu.

Informacje OEM

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

HGS nie jest producentem przesyłanych danych. HGS nie ponosi odpowiedzialności za:

 • transfer danych z portali internetowych producentów pojazdów do komputera warsztatowego  (PC, laptop, tablet lub inne).
 • treść i kompletność danych, które są przesyłane za pomocą HGS-PassThru z komputera warsztatowego  do pojazdu.
 • wymagane do realizacji przesyłu zasilanie.
 • wymagany do przesyłu przewód danych, o ile nie został on dostarczony przez HGS.

W związku z tym HGS nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za usterki wymienionych przedmiotów i danych wzgl. za funkcjonowanie wyżej wymienionych procesów. Jeżeli uszkodzenie jest spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika wytycznych wymienionych w punktcie 3., gwarancja i odpowiedzialność HGS są również wykluczone.

Ponadto odpowiedzialność HGS ograniczona jest do przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Ostatni punkt nie dotyczy przypadków zagrożenia życia i zdrowia.

Wymagania dotyczące użytkowania HGS-PassThru

Pojazd poddawany procesowi skanowania należy podłączyć do odpowiedniego, zewnętrznego urządzenia podtrzymującego napięcie (ładowarka) zgodnie z wymaganiami opisanymi w portalu internetowym producenta pojazdu, ponieważ zbyt niskie napięcie może prowadzić do niezamierzonego przerwania przesyłu danych. Przed każdym procesem skanowania użytkownik HGS-PassThru musi zadbać, aby 

 • używany przez niego komputer warsztatowy posiadał połączenie z internetem, które spełnia wymagania producenta pojazdu.
 • używać najnowszej wersji oprogramowania portalu producenta pojazdu (program podstawowy i diagnostyka).
 • używane przez niego oprogramowanie i sprzęt oraz wszystkie wpisy w komputerze warsztatowym spełniały wymogi portalu producenta pojazdu; przede wszystkim użytkownik musi korzystać z wymaganych przez producenta pojazdu dostępów/informacji/identyfikatorów bezpieczeństwa portalu producenta (program podstawowy i diagnostyka).
 • uwzględnić wszelkie wymogi bezpieczeństwa producenta.
 • zapłon samochodu był włączony podczas całego procesu skanowania, chyba że portal internetowy producenta pojazdu wyraźnie stanowi inaczej.
 • w celu połączenia komputera warsztatowego z danym pojazdem używać wyłącznie połączeń przewodowych (zamiast zdalnych połączeń bezprzewodowych) oraz rozłączać połączenia przewodowe dopiero po zakończeniu procesu skanowania, chyba że z informacji zamieszczonych w portalu internetowym producenta pojazdu jednoznacznie wynika inny sposób postępowania.
 • wszystkie połączenia przewodowe były wolne od uszkodzeń.
 • ewentualne uszkodzenia elektryki pojazdu zostały usunięte przed procesem skanowania.
 • na wszystkich urządzeniach firmy HGS, które wykorzystywane są do procesu skanowania, wgrana była najnowsza wersja oprogramowania.

Jakies pytania?

W rubryce FAQ odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące rozwiązań firmy Hella Gutmann.

Jakies pytania?
FAQ

Kariera

Stale poszukujemy utalentowanych ludzi do naszego zespołu. Zapraszamy do złożenia aplikacji.

Kariera
Oferty pracy

Nowości

Znajdziesz tu aktualne informacje dotyczące rozwiązań firmy Hella Gutmann Solutions.

Nowości
Newsroom

UNSERE PARTNER FÜR IHREN ERFOLG IN DER WERKSTATT

Zaloguj się

Podaj swój login i hasło aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Jetzt registrieren