Juridische informatie

Hella Gutmann Solutions GmbH biedt een voortdurende actualisering van de inhoud van deze website. Bij alle in acht genomen zorgvuldigheid kan het desondanks voorkomen dat de gegevens voor een deel niet meer actueel zijn. Aansprakelijkheid dan wel garantie voor actualiteit, juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie worden uitgesloten. Wij behouden bovendien het recht te allen tijde de beschikbaar gestelde informatie te wijzigen dan wel aan te vullen.

Deze vrijwaringsclausule heeft eveneens betrekking op andere websites waar door middel van hyperlinks naar wordt verwezen. Hier geldt dat Hella Gutmann Solutions GmbH niet verantwoordelijk is voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of waarmee een koppeling bestaat door middel van links. Inhoud en opbouw van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstgedeelten of beeldmateriaal, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hella Gutmann Solutions GmbH.

Inloggen

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord hier in om u aan te melden bij de website

Wachtwoord vergeten?

Jetzt registrieren