EU:s nya dataskyddsdirektiv

SÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET

EU:s nya dataskyddsdirektiv

Ta reda på vad som gäller och undvik dryga böter

Vår lagstiftning innehåller ofta ett komplicerat språk som många gånger är svårt att läsa och förstå. Därför har vi sammanfattat några av de viktigaste bestämmelserna i klarspråk i ett kompakt infoblad som du kan hämta här:

Hämta infoblad

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

I enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv måste alla företag som överför personuppgifter till tredje part sluta ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Om du använder diagnosutrustning eller avgastestare från Hella Gutmann i din verkstad så överför du personuppgifter till Hella Gutmann Solutions GmbH. Därmed är du enligt lagen personuppgiftsansvarig, och därför måste du teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Vi har skapat ett sådant avtal så att du slipper göra det själv. Allt du behöver göra är att lägga till verkstadens företagsnamn och skicka det undertecknade avtalet via e-post till av-vertrag@hella-gutmann.com eller via fax till +49 (0) 7668 9900-3837.

Hämta personuppgiftsbiträdesavtalet här:

Personuppgiftsbiträdesavtal

KONTAKT

Om du har fler frågor om personuppgiftsbiträdesavtalet är du välkommen att kontakta oss skriftligen på datenschutz@hella-gutmann.com.

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Forgot your password?

Jetzt registrieren