Co je SERMI?

Aktuální stav k certifikaci SERMI.
Co mají udělat servisní dílny?

[FAQ] Často kladené otázky

Podle nařízení (EU) č. 2018/858, které vstoupilo v platnost v roce 2020, musí výrobci vozidel poskytovat nezávislým provozovatelům, jako jsou např. nezávislé servisní dílny nebo vydavatelé technických informací, neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě (RMI).

Pro přístup k bezpečnostním funkcím vozidla byla přijata zvláštní ustanovení. Právní předpisy stanoví, že nezávislým provozovatelům je umožněn přístup k informacím o opravách a údržbě souvisejících s bezpečností (RMI), avšak s ochranou bezpečnostních norem a bezpečnostních certifikací a pod podmínkou, že nezávislí provozovatelé a jejich zaměstnanci jsou pro tento účel certifikováni a předloží konkrétní dokumenty a informace.

Z tohoto důvodu bylo v souladu s čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 692/2008 a článkem 66 nařízení (EU) 2018/858 zřízeno "Fórum EU pro přístup k informacím o vozidlech". Cílem je vytvořit celoevropský harmonizovaný akreditační systém a procesní architekturu, které pomohou bezpečným způsobem nezávislým provozovatelům provádět údržbu a opravy vozidel a to i v případě, že to zasahuje do bezpečnostních prvků vozidla (např. aktualizace softwaru).

Zavedení bylo zahájeno 1. října 2023 a první zemí bylo Švédsko. Vzhledem k tomu, že zahájení k určitému datu nebylo pro všechny země EU proveditelné, budou země opatření zavádět v 2měsíčních intervalech mezi 1. říjnem 2023 a 1. srpnem 2024.

Po Švédsku zahájily 01.02.2024 proces SERMI Dánsko, Finsko a Norsko (dobrovolný vstup do SERMI jako země mimo EU).

Belgie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko a Španělsko budou následovat 01.04.2024.

Případy, kdy v praxi bude možné získat přístup k informacím o odcizení a zabezpečení vozidel z portálů výrobců, jsou zatím z velké části neznámé. Kromě toho každý výrobce sám definuje informace, které spadají do systému SERMI. To může vést k rozdílům ve vyhledávání informací relevantních pro SERMI u různých výrobců.

Je známo, že dotaz na informace relevantní pro SERMI na portálu výrobce vyžaduje autorizaci pracovníka dílny, který používá aplikaci SERMI. Tzn. bez certifikace není možný přístup k určitým informacím.

Proces certifikace se týká následujících společností:

  • servisní dílny,
  • výrobců nebo distributorů dílenského vybavení, nářadí nebo náhradních dílů,
  • vydavatelů technických informací,
  • automobilové kluby,
  • havarijní služby,
  • poskytovatelé servisních prohlídek a zkušebních služeb,
  • vzdělávací a školicí zařízení pro mechaniky,
  • výrobci a opraváři vybavení vozidel.

SERMI se týká především kategorií vozidel M (vozidla pro přepravu osob), N (vozidla pro přepravu zboží) a O (přípojná vozidla). Pro definované typy vozidel může výrobce požádat o schválení typu nebo schválení jednotlivého vozidla za předpokladu, že tato vozidla splňují požadavky tohoto předpisu. To platí například pro vozidla, která byla navržena a vyrobena především pro použití na staveništích nebo v přístavních a letištních zařízeních.

Nařízení SERMI se týká i společnosti Hella Gutmann, která získá certifikát SERMI jako společnost, stejně jako dotčení techničtí pracovníci, protože od výrobců požadujeme také informace, které jsou nezbytné pro naši technickou horkou linku nebo služby macsRemote. Certifikát SERMI již získalo naše pracoviště v Dánsku. Pracoviště v Německu se nachází v procesu certifikace.

Zatím nevíme, jaké konkrétní dopady to bude mít na naše produkty a služby, protože stejně jako celé odvětví autoservisů máme k dispozici zatím málo detailů o změně využití informací o vozidlech na portálech výrobců.

Pokud je na portálu výrobce zpřístupněn obsah relevantní pro SERMI, zobrazí se odpovídající zpráva s QR kódem. Ten je nutné naskenovat pomocí aplikace SERMI, čímž se verifikuje. Vyhledání je poté zveřejněno na portálu výrobce.

Pokud dílna zadá poptávku prostřednictvím společnosti Hella Gutmann, musí se obě strany verifikovat. V tomto případě pracovník společnosti Hella Gutmann nejprve naskenuje QR kód na portálu výrobce pomocí aplikace SERMI. Poté vytvoří v aplikaci odkaz pro dílnu, aby mohla v aplikaci také povolit načtení. Přístup k údajům na portálu výrobce je umožněn až po ověření obou stran prostřednictvím aplikace SERMI.

Orgány posuzování shody v jednotlivých zemích vás budou informovat o konkrétních dokumentech a informacích, které vyžadují k získání osvědčení pro společnost a zaměstnance této společnosti.

Obecně potřebuje každá společnost doklad o tom, že je z automobilového prostředí a má určité pojistné krytí. Zaměstnanci musí předložit odpovídající odbornou praxi a případně potvrzení o bezúhonnosti. Dále potřebujete zařízení, na kterém je nainstalována aplikace SERMI s vaším profilem.

Proces certifikace zpravidla probíhá prostřednictvím online formuláře orgánu posuzování shody. Dílna pak může prostřednictvím účtu přistupovat k vašim certifikačním údajům a přidávat například nové zaměstnance.

Pro země, které mají datum zahájení, existuje v každé zemi jeden nebo více orgánů posuzování shody (CAB).

Seznam všech orgánů posuzování shody (CAB) Vaší země a všech ostatních zemí EU naleznete zde:
https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req

Pokud se objeví nové subjekty posuzování shody, budou na seznam doplněny.

Orgány posuzování shody (CAB) v současné době uvádějí své ceny aktuálně pouze při podání žádosti o certifikaci. Náklady se u jednotlivých poskytovatelů liší. Zpravidla však je nutné uhradit náklady na registraci servisní dílny a jednotlivých zaměstnanců. Kromě toho se účtují náklady na neplánovanou návštěvu dílny během pětiletého období platnosti a na obnovení certifikátu po skončení jeho platnosti.

Argument SERMI je vlastně podobný zdůvodnění některých výrobců, proč blokují přístup k systémovým údajům svých mladých modelů vozidel podobných Security Gateway. Průkopníkem byla skupina Fiat Chrysler. Další následovali. V reakci na tento trend implementovala společnost Hella Gutmann s velkými náklady do softwaru mega macs funkci Cyber Security Management (CSM), která je pro autoservisy zdarma. Funkce, která má cenu zlata, protože bez ní by komunikace se zabezpečenými vozidly nemohla probíhat. Kybernetická bezpečnost u společnosti Hella Gutmann nakonec znamená celosvětový přístup k mladším vozidlům 13 značek, který umožňuje přístup přes diagnostické zařízení pro vybrané procesy, jako je například odstraňování závad.

Nařízení SERMI je něco jiného: týká se konkrétně přístupu k RMI souvisejícím s krádežemi a bezpečností na portálech výrobců. Kromě toho se nařízení EU o schvalování typu 2018/858 týká všech výrobců vozidel a jejich vozidel, která jsou na trhu ve 27 zemích EU.

Pokud se jednotlivé aktivity překrývají, budeme vás o tom rovněž informovat.

Podrobnější informace najdete na: www.vehiclesermi.eu