Co je SERMI?

Aktuální stav k certifikaci SERMI.
Co mají udělat servisní dílny?

[FAQ] Často kladené otázky

Podle nařízení (EU) č. 2018/858, které vstoupilo v platnost v roce 2020, musí výrobci vozidel poskytovat nezávislým provozovatelům, jako jsou např. nezávislé servisní dílny nebo vydavatelé technických informací, neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě (RMI)

Pro přístup k bezpečnostním funkcím vozidla byla přijata zvláštní ustanovení. Právní předpisy stanoví, že nezávislým provozovatelům je umožněn přístup k informacím o opravách a údržbě souvisejících s bezpečností (RMI), avšak s ochranou bezpečnostních norem a bezpečnostních certifikací a pod podmínkou, že nezávislí provozovatelé a jejich zaměstnanci jsou pro tento účel certifikováni a předloží konkrétní dokumenty a informace.

Z tohoto důvodu bylo v souladu s čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 692/2008 a článkem 66 nařízení (EU) 2018/858 zřízeno "Fórum EU pro přístup k informacím o vozidlech". Cílem je vytvořit celoevropský harmonizovaný akreditační systém a procesní architekturu, které pomohou bezpečným způsobem nezávislým provozovatelům provádět údržbu a opravy vozidel a to i v případě, že to zasahuje do bezpečnostních prvků vozidla (např. aktualizace softwaru).

Zahájení bylo oficiálně odloženo na začátku července a nyní začne nejdříve 1. října 2023, počínaje Švédskem. K tomuto datu mohou opatření zavádět i ostatní země, pokud mají takzvané CAB (Orgány pro posuzování shody). Vzhledem k tomu, že zahájení k určitému datu není pro všechny země EU proveditelné, budou země opatření zavádět v dvouměsíčních intervalech mezi 1. říjnem 2023 a 1. srpnem 2023.

Zatím není známo, jak se v praxi budoui získavat informace o vozidlech z portálů výrobců, které jsou důležité z hlediska krádeže a bezpečnosti. Zatím tedy nejsou k dispozici žádné informace o tom, jak autoservis může získat přímo nebo prostřednictvím společnosti Hella Gutmannúdaje relevantní pro SERMI.

Zatím víme pouze, že dotaz na platnost elektronického certifikátu se provádí mezi výrobcem vozidla a tzv. "Trustcenter" ze schéma SERMI. Zaměstnanci společnosti obdrží tento elektronický certifikát po schválení a autorizaci prostřednictvím aplikace přímo do svého chytrého telefonu s platností 5 let.

Proces certifikace se týká následujících společností:

  • servisní dílny,
  • výrobců nebo distributorů dílenského vybavení, nářadí nebo náhradních dílů,
  • vydavatelů technických informací,
  • automobilové kluby,
  • havarijní služby,
  • poskytovatelé servisních prohlídek a zkušebních služeb,
  • vzdělávací a školicí zařízení pro mechaniky,
  • výrobci a opraváři vybavení vozidel.

SERMI se týká především kategorií vozidel M (vozidla pro přepravu osob), N (vozidla pro přepravu zboží) a O (přípojná vozidla). Pro definované typy vozidel může výrobce požádat o schválení typu nebo schválení jednotlivého vozidla za předpokladu, že tato vozidla splňují požadavky tohoto předpisu. To platí například pro vozidla, která byla navržena a vyrobena především pro použití na staveništích nebo v přístavních a letištních zařízeních.

Nařízení SERMI se týká i společnosti Hella Gutmann, která se nechá certifikovat podle SERMI jako společnost i jako příslušný technický personál, protože od výrobců požadujeme také informace, které jsou nezbytné pro naši technickou servisní linku nebo služby macsRemote.

Zatím nevíme, jaké konkrétní dopady to bude mít na naše produkty a služby, protože stejně jako celé odvětví autoservisů nemáme k dispozici žádné podrobnosti o změně využití informací o vozidlech.

Pokud je na portálu výrobce zpřístupněn obsah relevantní pro SERMI, zobrazí se zpráva s QR kódem. Ten je třeba naskenovat pomocí aplikace SERMI a vyhledávání se odblokuje.

V současné době není jasné, jakým způsobem bude fungovat proces dotazování servisních dílen u společnosti Hella Gutmann. Zatím pouze víme, že obě strany se musí navzájem ověřit.

Orgány posuzování shody v jednotlivých zemích vás budou informovat o konkrétních dokumentech a informacích, které vyžadují k získání osvědčení pro společnost a zaměstnance této společnosti.

Obecně potřebuje každá společnost doklad o tom, že je z automobilového prostředí a má určité pojistné krytí. Zaměstnanci mohou být příp. požádáni o předložení potvrzení o bezúhonnosti. Dále potřebujete zařízení, na kterém je nainstalována aplikace SERMI s vaším profilem.

V současné době nejsou pro vaši zemi k dispozici žádné orgány posuzování shody (CAB), protože jsou zřejmě stále v procesu akreditace.

Seznam všech orgánů posuzování shody (CAB) ve všech zemích EU naleznete zde:
 https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req

Pokud se objeví nové subjekty posuzování shody, budou na seznam doplněny.

K dispozici zatím nejsou žádné informace o nákladech na certifikaci, protože neexistuje ani CAB.

Argument SERMI je vlastně podobný zdůvodnění některých výrobců, proč blokují přístup k systémovým údajům svých mladých modelů vozidel podobných Security Gateway. Průkopníkem byla skupina Fiat Chrysler. Další následovali. V reakci na tento trend implementovala společnost Hella Gutmann s velkými náklady do softwaru mega macs funkci Cyber Security Management (CSM), která je pro autoservisy zdarma. Funkce, která má cenu zlata, protože bez ní by komunikace se zabezpečenými vozidly nemohla probíhat. Kybernetická bezpečnost u společnosti Hella Gutmann nakonec znamená celosvětový přístup k mladším vozidlům 13 značek, který umožňuje přístup přes diagnostické zařízení pro vybrané procesy, jako je například odstraňování závad.

Nařízení SERMI je něco jiného: týká se konkrétně přístupu k RMI souvisejícím s krádežemi a bezpečností na portálech výrobců. Kromě toho se nařízení EU o schvalování typu 2018/858 týká všech výrobců vozidel a jejich vozidel, která jsou na trhu ve 27 zemích EU.

Pokud se jednotlivé aktivity překrývají, budeme vás o tom rovněž informovat.

Podrobnější informace najdete na www.vehiclesermi.eu