Mikä on SERMI?

SERMI-sertifioinnin tämän hetkinen tila.
Mitä se tarkoittaa korjaamoille?

[FAQ] Usein kysytyt kysymykset

Vuonna 2020 voimaan tulleen asetuksen (EU) N:o 2018/858 mukaan ajoneuvojen valmistajien on tarjottava riippumattomille toimijoille, kuten riippumattomille korjaamoille tai teknisten tietojen julkaisijoille, rajoittamaton ja standardoitu pääsy korjaus- ja huoltotietoihin (RMI).


Ajoneuvon varkaus- ja turvallisuuteen liittyviin korjaus- ja huoltotietoihin (RMI) on lisätty erityismääräyksiä. Asetuksen (EY) N:o 692/2008 13 artiklan 9 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 2018/858 66 artiklan mukaisesti perustettiin "EU-foorumi ajoneuvotietojen saatavuudelle". Tavoitteena oli kehittää Euroopan laajuinen yhdenmukaistettu akkreditointijärjestelmä ja prosessiarkkitehtuuri, joka auttaa riippumattomia toimijoita huoltamaan ja korjaamaan ajoneuvoja turvallisesti, vaikka ajoneuvon turvallisuusominaisuudet (esim. ohjelmistopäivitykset) vaikuttaisivatkin asiaan. Tuloksena syntyi SERMI-sertifiointi, joka toteuttaa EU-asetuksen vaatimukset.

Käyttöönotto käynnistyy 1. lokakuuta 2023 Ruotsin ollessa ensimmäinen maa. Toiminnan käynnistäminen ei kaikissa EU-maissa realisoidu samalla, määrätyllä päivämäärällä, vaan 2 kuukauden rytmityksellä aikavälin ollessa 1. lokakuuta 2023-1. elokuuta 2024.

Ruotsin jälkeen SERMI-prosessi käynnistyy Tanskassa, Suomessa ja Norjassa (vapaaehtoinen liittyminen SERMIin, Norja ei ole EU-maa) 1.2.2024.

Belgia, Saksa, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali ja Espanja aloittavat 1.4.2024.

SERMI-järjestelmä määrittelee, missä tapauksissa ajoneuvon varkaus- ja turvallisuustietoihin pääsee käsiksi valmistajaportaaleissa tai alkuperäisten valmistajan diagnostiikkalaitteiden kautta. Avaimen koodaus on kiistatta osa sitä.

On kuitenkin olemassa tietoja ja toimintoja, jotka valmistajat määrittelevät eri tavalla. Tämä tarkoittaa, että yksi valmistaja voi nähdä tiedon SERMI-relevanttina, mutta toinen valmistaja ei. Koska käyttöönotto on vielä hyvin uutta eivätkä kaikki EU-maat osallistu SERMI:iin, on lähes mahdotonta luoda luetteloa tiedoista ja toiminnoista, jotka kuuluvat kunkin valmistajan SERMI-järjestelmään.

Voit tunnistaa SERMI-järjestelmän alaiset tiedot ja toiminnot valmistajaportaalista tai alkuperäisestä valmistajan diagnostiikkalaitteesta, koska näyttö ilmoittaa, että saat haluamasi tiedot vain, kun kirjaudut sisään SERMI-sovelluksen kautta varmennettuna ja siten todistettuna. todistus.

Hella Gutmann on myös SERMI-asetuksen kohteena ja on sertifioinut itselleen ja asianomaisille teknisille työntekijöille SERMI-sertifioinnin, koska tarvitsemme myös valmistajilta tietoja, joita tarvitaan tekniselle puhelinlinjallemme tai macsRemote-palveluille.

Toisin kuin itsenäiset korjaamot, olemme kuitenkin sidottu ketjuvarmentamiseen, koska tarjoamme palvelujamme korjaamoiden puolesta. Tämä tarkoittaa, että meidän ei tarvitse olla vain SERMI-varmennettu, vaan myös korjaamon, jos ostat SERMI-kohtaisen palvelun Hella Gutmannilta. Tämä tarkoittaa, että sekä Hella Gutmannin työntekijöillä että korjaamon työntekijöillä tulee olla voimassa oleva SERMI-sertifikaatti tiedon tai toimintojen haussa.

Etäpalveluissa esimerkiksi avaimen koodaaminen tai ajonestolaitteen pääsytodennusmoduulin vaihtaminen voi vaatia SERMI-varmennusta.

Jos otat yhteyttä tekniseen puhelinpalveluumme, ajonestolaitteiden kytkentäkaaviot tai tutkayksiköiden poisto-ohjeet saattavat olla valmistajan SERMI-merkityksisiä.

Jos korjaamo pääsee suoraan käsiksi SERMI-sisällölle, näkyviin tulee vastaava viesti QR-koodin kera. Tämä skannataan SERMI-sovelluksella ja näin varmistetaan. Nouto vapautetaan sitten valmistajan näyttöyksiköstä.

Kun tiedustelet työpajaa Hella Gutmannin kautta, molempien osapuolten on varmistuttava itse. Tässä tapauksessa Hella Gutmannin työntekijä skannaa ensin QR-koodin SERMI-sovelluksella. Sitten hän luo sovellukseen linkin työpajaan, jotta he voivat myös päästä käsiksi QR-koodiin ja vapauttaa pyynnön sovelluksessa. Vasta kun molemmat osapuolet ovat vahvistaneet itsensä SERMI-sovelluksen kautta, pääsy valmistajan tietoihin myönnetään.

Kunkin maan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset kertovat sinulle niistä asiakirjoista ja tiedoista, joita he tarvitsevat saadakseen sertifikaatin yrityksenä ja sen työntekijänä.

Yleensä yritys tarvitsee todisteen siitä, että se on autoalan yritys ja sillä on tietty vakuutusturva. Työntekijöiden on esitettävä todisteet asianmukaisesta koulutuksesta tai ammatillisesta kokemuksesta ja toimitettava todistus hyvästä käytöksestä. Tarvitset myös työntekijää kohden laitteen, johon profiilisi sisältävä SERMI-sovellus on asennettu, sekä sähköpostiosoitteen.

Pääsääntöisesti sertifiointiprosessi tapahtuu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen verkkolomakkeella. Työpaja voi sitten päästä käsiksi sertifiointitietoihisi tilin kautta ja esimerkiksi lisätä uusia työntekijöitä.

Maa, jolla aloituspäivämäärä on tiedossa, tulee perustaa joko yksi tai useampi vaatimustenmukaisuuselin (CAB).

Luettelo kotimaanne ja muiden EU-maiden kaikista maakohtaisista vaatimustenmukaisuuselimistä(CAB) löytyy täältä: https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req

Heti, kun vaatimustenmukaisuuselin tai -elimet on muodostettu, nämä tullaan tuomaan julki luettelon muodossa.

Kustannukset vaihtelevat hieman palveluntarjoajan mukaan. Pääsääntöisesti työpajan ja yksittäisten työntekijöiden rekisteröinnistä aiheutuu kuitenkin kuluja. Kustannuksia tulee myös suunnittelemattomasta työpajakäynnistä 5 vuoden voimassaoloaikana ja todistuksen päivittämisestä sen voimassaolon päätyttyä.

Kyberturvallisuuden pääsyrajoituksella ja SERMI-direktiivillä on vähän yhteistä. SERMI ei korvaa kyberturvallisuutta, kuten joskus on spekuloitu, vaan se on erillinen määräys, joka valvoo riippumattomien korjaamoiden pääsyä ajoneuvoihin.

SERMI on peräisin EU:n asetuksesta ja koskee ajoneuvon varkauksiin ja turvallisuuteen liittyvien tietojen saatavuutta valmistajaportaalin tai valmistajan alkuperäisen diagnostiikkalaitteen kautta. Vaikutus koskee vain EU:ssa sijaitsevia työpajoja. Se koskee myös kaikkia valmistajia, joilla on ajoneuvoja EU:ssa.

Kyberturvallisuus puolestaan ​​säätelee pääsyä ajoneuvoon diagnoosilaitteen kautta. Tavoitteena on suojata yleinen pääsy ajoneuvoon diagnostiikkalaitteiden kautta ja tehdä siitä valmistajalle ymmärrettävä. Periaatteessa kyberturvallisuus on voimassa maailmanlaajuisesti ja vain tietyille valmistajille vapaaehtoisesti. Jokainen valmistaja määrittelee myös itse, mitkä pääsyt kyberturvallisuusrajoituksiksi määrittelemäänsä ajoneuvoon.

Molemmille käyttöoikeuksille vaaditaan henkilökohtainen käyttöoikeus tai varmenteita. Pääsyvaltuutetut henkilöt varmistettiin tunnistamismenetelmiä käyttäen. Sen sijaan SERMI:llä koko sertifiointiprosessi konepajalle ja työntekijöille on monimutkaisempi ja sertifikaatit ovat voimassa vain 5 vuotta. Ne on sitten uusittava. Kyberturvallisuuden käyttöoikeus on voimassa jopa 10 vuotta viimeisen aktiivisen käytön jälkeen.

Tarkennettuja lisätietoja on saatavilla www.vehiclesermi.eu