Mikä on SERMI?

SERMI-sertifioinnin tämän hetkinen tila.
Mitä se tarkoittaa korjaamoille?

[FAQ] Usein kysytyt kysymykset

EU-asetuksen nro 2018/858, joka on astunut voimaan vuonna 2020, mukaan ajoneuvovalmistajan tai teknisen tiedon tuottajan tulee taata riippumattomille toimijoille, kuten vapaille korjaamoille, rajoittamaton ja standardoitu pääsy huolto- ja korjaustietoihin (RMI).

Pääsy ajoneuvon turvallisuustoimintoihin tapahtuu erityismääräysten mukaisesti. Lainsäädännön mukaan riippumattomilla toimijoilla tulee olla mahdollisuus päästä turvallisuusrelevantteihin korjaus- ja määräaikaishuoltotietoihin (RMI), jotka ovat turvallisuusstandardien ja -sertifikaattien suojaamia ja käytettävissä siten, että ei-merkkisidonnaisella korjaamoilla ja sen työntekijöillä on tätä varten hankittuna tarvittavat dokumentit, joiden perusteella ao. sertifikaatti voidaan myöntää.

Tästä johtuen EU-asetuksen nro 692/2008 artiklan 13 ja kohdan 9 mukaan sekä EU-asetuksen nro 2018/858 artiklan 66 mukaan "EU-foorumilla tulee olla laillinen pääsy näihin ajoneuvotietoihin". Tavoite on, että kehitys johtaa euroopanlaajuiseen, harmonisoituun akkredointiarkkitehtuuriin, jonka avulla riippumattomat toimijat voivat turvallisella tavalla ladata huoltoihin ja korjauksiin liittyvät tiedot, vaikka niissä olisi ajoneuvon turvallisuusrelevanttia informaatiota (kuten ohjelmistopäivityksiä).

Käyttöönotto käynnistyy 1. lokakuuta 2023 Ruotsin ollessa ensimmäinen maa. Muut EU-maat seuraavat perässä.Toiminnan käynnistäminen ei kaikissa EU-maissa realisoidu samalla, määrätyllä päivämäärällä, vaan 2 kuukauden rytmityksellä aikavälillä alkaen 1. elokuuta 2023 - 1. lokakuuta 2023. Ruotsin jälkeen aloittavat Tanska ja Suomi 01.02.2024 mennessä SERMI-prosessin. Tämän jälkeen toiminnan käynnistävät Alankomaat ja Norja (joka aloittaa SERMI:n vapaaehtoisesti, koska ei ole EU-maa) suunnitellusti 01.12.2023 mennessä, mutta tätä ei vielä ole varmistettu.

Miten pääsy käytännössä ajoneuvon varkaudensesto- ja turvallisuusrelevantteihin, valmistajaportaaliin tallennettuihin tietoihin varmistetaan, on edelleen vielä varmistamatta. Vieläkään ei täysin tiedetä, millä tavoin korjaamo pääsee joko suoraan tai Hella Gutmannin kautta SERMI-relevantteihin tietoihin käsiksi.

Tällä hetkellä on vain tiedetään, että kysely elektronisen sertifikaatin voimassaolosta välitetään ajoneuvon valmistajan ja niin sanotun "Trustcenterin" kesken SERMI-kaavion mukaisesti. Tämä elektroninen sertifikaatti sisältää tiedon yrityksen työntekijästä älypuhelimen sovelluksella tapahtuneen kirjautumisen ja hyväksynnän jälkeen. Sertifikaatti on voimassa 5 vuotta.

Sertifiointiprosessi koskee  seuraavia yrityksiä:

  • Korjaamoita,
  • Korjaamovarusteiden, työkalujen ja varaosien valmistajia tai myyjiä,
  • Teknisen tiedon julkaisijoita
  • Autoliittoja tai vastaavia järjestöjä,
  • Hinausalan toimijoita,
  • Tarkastus- ja testauspalveluita,
  • Ajoneuvotekniikan kouluttajia,
  • Ja ajoneuvojen varusteiden valmistajia ja korjaamohenkilöstöä.

SERMI lähinnä koskee ajoneuvoluokkia M (henkilöautot), N (hyötyajoneuvot) ja O (perävaunut). Määritetyille ajoneuvoluokille valmistaja voi tyyppihyväksynnän tai yksittäishyväksynnän yhteydessä hakea esim. vapautusta, koskevatko tämän asetuksen määräykset kyseistä ajoneuvoa. Yllä kuvattu vapautusmenettely koskee ajoneuvoja, joita pääasiassa tullaan käyttämään lentoasemilla, satamissa tai määrätyillä tehdasalueilla.

Myös Hella Gutmann yrityksenä on mukana SERMI-asetuksen täytääntöönpanossa sen teknisten toimihenkilöiden välittämänä vapauttamassa SERMI-sertifikaatteja koskien tarpeellisia valmistajien tietoja joko teknisen asiakaspalvelumme tai macsRemote-palvelun kautta. Toimipaikkamme Viborgissa (Tanska) on jo saanut SERTI-sertifikaatin.

Mitä konkreettisia vaikutuksia tällä tulee olemaan joko tuotteisiimme tai palveluihimme taikka ylipäätänsä koko korjaamosektoriin, on yksityiskohtaisten ajoneuvotietojen ja niiden muuttuvan käytön osalta vielä ainakin osittain hämärän peitossa.

Mikäli SERMI-relevanttien tietojen kysely valmistajaportaalissa tapahtuu suoraan korjaamolta, nähtäville tulee viesti, jossa on QR-koodi. Tämä tulee skannata käyttäen SERMI-sovellusta, jonka jälkeen haku vapautetaan.

Mikäli kysely korjaamolta tapahtuu Hella Gutmannin kautta, molempien osapuolien tulee vahvistaa tapahtuma. Tässä tapauksessa Hella Gutmannin teknisen palvelun toimihenkilö valmistajaportaalissa skannaa QR-koodin SERMI-sovelluksessa luoden sovelluslinkin korjaamon käyttöä varten. Sen jälkeen korjaamo voi tämän avulla vapauttaa kyselyn. Heti, kun molemmat osapuolet ovat vahvistaneet SERMI-sovelluksen, vapautuu korjaamolle pääsy valmistajaportaaliin tietoihin.

Maakohtainen vaatimustenmukaisuuselin tiedottaa, mitä määrättyjä dokumentteja ja tietoja yrityksestä ja työntekijöistä tarvitaan, jotta yritys voidaan sertifioida SERTI-järjestelmän käyttäjäksi.

Yleisesti ottaen yritys tarvitsee todisteen, että se toimii autojen huolto- ja autojen korjausalalla ja sillä on määrätty vakuutussuoja taustalla. Välittävällä toimihenkilöllä tulee olla riittävä ammatillinen tuntemus eikä rikosrekisteriä saa olla. Lisäksi tarvitaan laite, johon on asennettu SERMI-sovellus ao. käyttäjäprofiililla.

Maa, jolla aloituspäivämäärä on tiedossa, tulee perustaa joko yksi tai useampi vaatimustenmukaisuuselin (CAB).

Luettelo kotimaanne ja muiden EU-maiden kaikista maakohtaisista vaatimustenmukaisuuselimistä(CAB) löytyy täältä:
https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req

Heti, kun vaatimustenmukaisuuselin tai -elimet on muodostettu, nämä tullaan tuomaan julki luettelon muodossa.

Vaatimustenmukaisuuselin (CAB) ilmoittaa sertifiontitiedustelun hinnan vain sitä kysyttäessä. Korjaamon työntekijää kohden hinta tullenee oleman noin 450 - 500 euroa. Tämän lisäksi korjaamolle koituu kustannuksia suunnittelemattomista käynneistä 5 vuoden voimassaoloaikana.

Itse asiassa SERMI-argumentti muistuttaa erään valmistajan perusteluja sen nuoremman ajoneuvokannan järjestelmätietoihin (Security Gateway) pääsyä. FCA-konserni oli edelläkävijä. Muut seurasivat perässä. Ratkaisuna vallalla olevaan trendiin ja kasvavaan tarpeeseen Hella Gutmann kehitti korjaamoille maksuttoman toiminnon nimeltä Cyber Security Management (CSM) mega macs-ohjelmiston ominaisuudessa. Eräs kullanarvoinen toiminto on, että yhteyttä ajoneuvojen kanssa ei voida enää muodostaa ilman varmistettua tiedonsiirtoa. Loppukäänteessä Cyber Security Hella Gutmann:lla tarkoittaa mahdollistettua maailmanlaajuista pääsyä 13 automerkin nuorempiin ajoneuvoihin diagnoosilaitteen välityksellä valittuihin prosesseihin kuten vikojen poistaminen.

SERMI-asetus on kuitenkin jotain muuta: se koskee erityisesti pääsyä varkaudenesto- ja turvallisuusrelevantteihin RMI-tietoihin valmistajaportaaleissa. Sen lisäksi EU-tyyppihyväksyntädirektiivi 2018/858 koskee kaikkia ajoneuvovalmistajia ja niiden valmistamia ajoneuvoja, jotka ovat myynnissä 27:ssä EU-maassa.

Mikäli ilmaantuu yksittäisiä päällekkäisyyksiä, niistä tulemme informoimaan.

Tarkennettuja lisätietoja on saatavilla www.vehiclesermi.eu