Mi a SERMI?

A SERMI-tanúsítás jelenlegi állása.
Mi a teendő a műhelyek számára?

[GYIK] Gyakran ismételt kérdések

A 2020-ban hatályba lépett 2018/858/EU rendelet szerint a járműgyártóknak korlátlan és szabványosított hozzáférést kell biztosítaniuk a javítási és karbantartási információkhoz (RMI) a független szereplők, például a független javítóműhelyek vagy a műszaki információk kiadói számára.

A jármű biztonsági funkcióihoz való hozzáférésre különleges rendelkezéseket hoztak. A jogszabály előírja, hogy a független üzemeltetők számára hozzáférést kell biztosítani a biztonsággal kapcsolatos javítási és karbantartási információkhoz (RMI), de a biztonsági előírások és biztonsági tanúsítványok védelme mellett, valamint azzal a feltétellel, hogy a független üzemeltetők és személyzetük erre a célra tanúsítvánnyal rendelkeznek, valamint meghatározott dokumentumokat és információkat nyújtanak be.

Ezért a 692/2008/EK rendelet 13. cikkének (9) bekezdésével és a 2018/858/EU rendelet 66. cikkével összhangban létrehozták a „Járműinformációkhoz való hozzáféréssel foglalkozó EU-s fórum"-ot. Ennek célja egy Európa-szerte harmonizált akkreditációs rendszer és folyamatarchitektúra kidolgozása, amely segít a független üzemeltetőknek a járművek biztonságos karbantartásában és javításában, még akkor is, ha a jármű biztonsági jellemzőit (pl. szoftverfrissítések) érinti a folyamat.

A bevezetés 2023. október 1-jén kezdődött, első országként Svédországgal. Mivel nem volt minden európai uniós ország számára megvalósítható egy adott időpontban az indítás, ezért az országok 2023. október 1. és 2024. augusztus 1. között két hónapos időközönként indítják el a rendszert.

Svédország után Dánia, Finnország és Norvégia (nem európai uniós országként önként csatlakozva a SERMI-hez) 2024.02.01. nappal indította a SERMI folyamatot.

2024.04.01. nappal Belgium, Németország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália és Spanyolország folytatja a sort.

Részletesen még nem ismert, hogy a gyakorlatban milyen esetekben lehet hozzáférni a gyártók portáljain található, lopás és biztonság szempontjából fontos járműinformációkhoz. Ezenkívül minden gyártó maga határozza meg, hogy milyen információk tartoznak a SERMI-rendszer hatálya alá. Ez eltérésekhez vezethet a különböző gyártóktól származó, a SERMI-rendszerrel kapcsolatos információk lekérdezésében.

Az ismert, hogy a gyártói portálon a SERMI-rendszerrel kapcsolatos információk lekérdezéséhez a műhely dolgozójának SERMI alkalmazás általi engedélyezésére van szükség. Ez azt jeleni, hogy igazolás nélkül bizonyos információkhoz megtagadja a rendszer a hozzáférést.

A következő vállalatokat érinti a tanúsítási folyamat:

  • Javítóműhelyek,
  • Műhelyberendezések, szerszámok vagy alkatrészek gyártói vagy forgalmazói,
  • Műszaki információk kiadói,
  • Autóklubok,
  • Autómentő szolgálatok,
  • Ellenőrzési és vizsgálati szolgáltatások nyújtói,
  • Szerelők szakoktatási és továbbképzési létesítményei,
  • Járművek felszereléseinek gyártói és javítói.

A SERMI elsősorban az M (személyszállító járművek), az N (áruszállító járművek) és az O (pótkocsik) járműkategóriákat érinti. Meghatározott járműtípusok esetében a gyártó kérhet típusjóváhagyást vagy egyetlen jármű jóváhagyását, feltéve, hogy ezek a járművek megfelelnek ezen előírás követelményeinek. Ez vonatkozik például azokra a járművekre, amelyeket elsősorban építkezéseken vagy kikötői/repülőtéri létesítményekben való használatra terveztek és építettek.

A Hella Gutmannt is érinti a SERMI-rendelet, és a vállalat, valamint az érintett műszaki személyzet is SERMI-tanúsítvánnyal fog rendelkezni, mivel a gyártóktól is szükségünk van a műszaki forródrótunkhoz vagy a macsRemote szolgáltatásainkhoz szükséges információkra. Dániai telephelyünk már rendelkezik SERMI-tanúsítvánnyal. Németországi telephelyünkön jelenleg folyik a tanúsítás.

Még nem tudjuk, hogy ez milyen konkrét hatással lesz a termékeinkre és szolgáltatásainkra, mivel az egész műhelyiparhoz hasonlóan mi is csak néhány részletet ismerünk a járműinformációk megváltozott felhasználásáról a gyártói portálon.

Ha a gyártói portálon SERMI-vel kapcsolatos tartalmakat keres fel közvetlenül egy műhelyen keresztül, megjelenik a QR-kódot tartalmazó megfelelő üzenet. Ezt a SERMI alkalmazással be kell szkennelni, így történik az engedélyezése. A lekérdezés ezután engedélyezetté válik a gyártói portálon.

A Hella Gutmannon keresztül történő lekérdezésnél mindkét félnek igazolnia kell magát. Ebben az esetben a Hella Gutmann munkatársa először a gyártói portálon a SERMI alkalmazással beolvassa a QR-kódot. Ezután létrehoz egy linket a műhely számára, hogy az szintén engedélyeztethesse a lekérdezést az alkalmazásban. A gyártói portálon az adatokhoz való hozzáférés csak akkor válik engedélyezetté, ha mindkét fél igazolta magát a SERMI alkalmazáson keresztül.

Az egyes országok megfelelőségértékelő testületei tájékoztatják Önt arról, hogy milyen konkrét dokumentumokra és információkra van szükségük ahhoz, hogy vállalatként és az adott vállalat alkalmazottjaként tanúsítást kaphasson.

Általában egy vállalatnak bizonyítania kell, hogy az autóipari környezetben tevékenykedik, és rendelkezik valamilyen biztosítási fedezettel. A munkavállalóktól megkövetelhető a megfelelő szakmai tapasztalat, adott esetben pl. az erkölcsi bizonyítvány benyújtása. Ezenkívül Önnek szüksége van egy olyan eszközre, amelyre telepítve van a saját profilját tartalmazó SERMI alkalmazás.

A tanúsítási folyamat általában a megfelelőséget értékelő szervezet online űrlapján keresztül zajlik. A műhely ezt követően egy fiókon keresztül hozzáférhet a tanúsítási adataihoz, és például új munkatársakat adhat hozzá.

Azokban az országokban, ahol van kezdési dátum, országonként legalább egy megfelelőséget értékelő szervezet (CAB) működik.

Az Ön országának, valamint más európai uniós országok megfelelőségértékelő szervezeteinek (CAB) listája itt található:
https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req

Ha új megfelelőségértékelő szervezetek jelennek.

A megfelelőségértékelő szervezetek (CAB) jelenleg csak kérésre közlik áraikat. A költségek szolgáltatóról szolgáltatóra változnak. De általában a műhely és az egyes alkalmazottak regisztrációjára vonatkozóan merülnek fel költségek. Ezen túlmenően az 5 éves érvényességi idő alatt a műhely soron kívüli látogatása miatt, valamint a tanúsítvány érvényességének lejárta utáni frissítés miatt is költségek merülnek fel.

Valójában a SERMI érvelése hasonló ahhoz, ahogyan egyes gyártók indokolják a fiatal járműmodelljeik rendszeradataihoz való hozzáférés blokkolását a Security Gateway szerint. A Fiat-Chrysler konszern volt az úttörő. Mások követték. Erre a tendenciára reagálva a Hella Gutmann jelentős ráfordítással vezette be a mega macs szoftverbe a szervizek számára ingyenes Cyber Security Management (CSM) funkciót. Ez a funkció aranyat ér, mert nélküle a biztosított járművekkel való kommunikáció nem valósulhatna meg. Végső soron a Cyber Security a Hella Gutmann-nál világméretű hozzáférést jelent 13 márka fiatalabb járműveihez, hogy a diagnosztikai eszközön keresztül a kiválasztott folyamatokhoz például a hibák törlésére lehetőség legyen.

A SERMI-rendelet más: kifejezetten a gyártók portáljain a lopással és biztonsággal kapcsolatos RMI-khez való hozzáférésről szól. Ezenkívül a 2018/858/EU típusjóváhagyási rendelet valamennyi járműgyártót és a 27 európai uniós országban forgalomban lévő járműveiket érinti.

Ha az egyes tevékenységek átfedik egymást, arról szintén tájékoztatni fogjuk Önt.

Részletesebb információt a következő helyen talál: www.vehiclesermi.eu