Wat is SERMI?

Huidige stand van de SERMI-certificatie.
Wat moet er voor werkplaatsen worden gedaan?

[FAQ] Veelgestelde vragen

Overeenkomstig de in 2020 in werking getreden EU-verordening nr. 2018/858 moeten voertuigfabrikanten aan onafhankelijke marktdeelnemers zoals vrije werkplaatsen of uitgevers van technische informatie, een onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (RMI) verlenen.

Voor toegang tot veiligheidsfuncties van een voertuig zijn speciale bepalingen gemaakt. De wetgeving voorziet in de mogelijkheid tot toegang van onafhankelijke marktdeelnemers tot veiligheidsgerelateerde reparatie- en onderhoudsinformatie (RMI), echter met bescherming door beveiligingsstandaards en beveiligingscertificaten en met als voorwaarde dat onafhankelijke marktdeelnemers en de medewerkers van dezen tot dit doel, onder overlegging van specifieke documenten en informatie, zijn gecertificeerd.

Om deze reden is overeenkomstig artikel 13 lid 9 van de Verordening (EG) nr. 692/2008 en artikel 66 van de Verordening (EU) nr. 2018/858 het „EU-forum betreffende toegang tot voertuiginformatie“ opgericht. Doel is het opzetten op Europees niveau van een geharmoniseerd accreditatiesysteem en een procesarchitectuur waarmee onafhankelijke marktdeelnemers worden geholpen om voertuigen veilig te onderhouden en te repareren, ook wanneer hierbij veiligheidskenmerken van de voertuigen (bijv. software-updates) in het spel zijn.

De invoering is 1 oktober 2023 gestart, met Zweden als eerste land. Andere EU-lidstaten volgen. Aangezien een start op een vastgestelde datum voor alle lidstaten van de EU niet te realiseren was, zullen de landen starten in een 2-maandelijks ritme van 1 oktober 2023 t/m 1 augustus 2024. Na Zweden beginnen op 1 februari 2024 Denemarken en Finland met het SERMI-proces. Verder is voor Nederland, Spanje en Noorwegen (vrijwillige toetreding tot SERMI als niet-EU-lidstaat) de start gepland voor 1 december 2023 – echter nog niet definitief bevestigd.

Hoe in de praktijk toegang kan worden verkregen tot diefstal- en veiligheidsgerelateerde voertuiginformatie in fabrikantenportals is grotendeels nog onbekend. Er bestaat dus nog weinig inzicht over hoe een werkplaats direct of via Hella Gutmann data met behulp van SERMI kan verkrijgen.

Tot dusver is uitsluitend bekend dat een opvraag over geldigheid van een elektronisch certificaat plaatsvindt tussen de voertuigfabrikant en het „trustcenter“ uit het SERMI-schema. Dit elektronisch certificaat krijgen medewerkers van een bedrijf na hun toelating en autorisatie via een app direct op hun smartphone, met een geldigheid van 5 jaar.

De certificatieprocedure betreft de volgende bedrijven:

  • reparatiebedrijven,
  • producenten of handelaren van werkplaatsequipment, gereedschappen of vervangingsonderdelen,
  • leveranciers van technische informatie,
  • automobielclubs,
  • pechhulpdiensten,
  • bedrijven voor dienstverlening in de vorm van inspecties en tests,
  • instellingen voor opleiding en scholing van technici,
  • producenten en reparatiemedewerkers voor voertuiguitrustingen.

SERMI betreft voornamelijk de voertuigcategorieën M (voertuigen voor personenvervoer), N (voertuigen voor goederentransport), en O (aanhangers). Voor gedefinieerde voertuigtypes kan de fabrikant een typegoedkeuring of een afzonderlijke voertuiggoedkeuring aanvragen, voor zover deze voertuigen aan de voorwaarden van deze verordening voldoen. Dit betreft bijv. voertuigen die hoofdzakelijk ontworpen zijn voor zeehaven- of luchthaven-toepassing of voor bouwlocaties.

De SERMI-verordening betreft ook Hella Gutmann. Zowel het bedrijf als ook de betroffen technische medewerkers zullen zich voor SERMI certificeren laten, omdat ook wij informatie van producenten gebruiken voor met name onze Technische Helpdesk en macsRemote Services. Onze vestiging in Viborg (Denemarken) bezit reeds een SERMI-certificatie.

Wat de feitelijke gevolgen zullen zijn voor onze producten en diensten is momenteel nog niet bekend omdat zowel wij als de gehele autoservicebranche slechts enkele details weten over het veranderd gebruik van voertuiginformatie.

Wil een garagebedrijf rechtstreeks SERMI-relevante content ophalen in de portal van een fabrikant, dan komt er een melding met een QR-code. Deze moet worden gescand met de SERMI-app waarna het ophalen wordt vrijgegeven.

Bij een aanvraag van een werkplaats via Hella Gutmann moeten beide partijen zich verifiëren. In dit geval scant eerst een Hella Gutmann-medewerker de QR-code in de portal van de fabrikant met de SERMI-app. Aansluitend maakt hij in de app een link aan voor de werkplaats zodat deze dan eveneens de aanvraag kan vrijgeven. Pas nadat beide partijen via de SERMI-app de verificatie hebben uitgevoerd, bestaat er toegang tot de gegevens van de portal van de fabrikant.

In ieder land informeert een conformiteitsbeoordelingsinstantie over de specifieke documenten en informatie die vereist is om als onderneming en als medewerker ervan, te kunnen worden gecertificeerd.

In het algemeen moet een onderneming bewijzen dat zij werkzaam is in of met de automobielsector en dat zij een verzekering bezit. De medewerkers moeten beschikken over voldoende beroepservaring/vakkennis en eventueel een verklaring omtrent het gedrag/uittreksel uit het strafregister overhandigen. Voorts is een apparaat vereist waarop de SERMI-app inclusief een persoonlijk profiel is geïnstalleerd.

Elk land dat een startdatum heeft, beschikt over één of meer conformiteitsbeoordelingsinstanties (CAB's).

De lijst met de conformiteitsbeoordelingsinstanties (CAB's) van uw land en van andere landen vindt u hier:
https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req

Wanneer er nieuwe conformiteitsbeoordelingsinstanties ontstaan zijn, worden deze toegevoegd aan de lijst.

De conformiteitsbeoordelingsinstanties (CAB's) vermelden hun prijzen alleen wanneer een aanvraag voor certificatie wordt gedaan. De kosten bedragen per garagebedrijf resp. per medewerker circa € 450-500. Daarbij komen de kosten voor een niet-gepland bezoek aan de werkplaats tijdens de 5-jarige geldigheidsduur van het certificaat.

Feitelijk lijkt het SERMI-argument op de argumentatie van sommige fabrikanten voor toegangsvergrendeling à la security gateway voor systeemdata van hun jonge voertuigmodellen. Voorloper was hier Fiat-Chrysler. Andere volgden. Als antwoord op deze trend heeft Hella Gutmann – met aanzienlijke inspanning – voor werkplaatsen in de mega macs-software de gratis functie Cyber Security Management (CSM) geïmplementeerd. Deze functie is goud waard, want zonder deze zou met beveiligde voertuigen geen communicatie meer kunnen plaatsvinden. Uiteindelijk betekent cyber security bij Hella Gutmann de wereldwijde toegang tot jongere voertuigen van 13 merken, waarmee via het diagnoseapparaat geselecteerde procedures, bijv. fouten wissen, mogelijk zijn.

De SERMI-verordening houdt wat anders in: het gaat in het bijzonder om de toegang tot diefstal- en veiligheidsgerelateerde reparatie- en onderhoudsinformatie (RMI) op de portals van de fabrikanten. Bovendien betreft de EU-verordening over typegoedkeuring 2018/858 alle voertuigfabrikanten en de voertuigen van dezen, die in 27 EU-lidstaten op de markt zijn.

Wanneer het bij afzonderlijke activiteiten tot overlappingen zou komen, dan zullen wij hierover eveneens informeren.

Meer en gedetailleerde informatie vindt u op www.vehiclesermi.eu