Co to jest SERMI?

Aktualny status certyfikacji SERMI.
Co powinny zrobić warsztaty?

Często zadawane pytania [FAQ]

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2018/858, które weszło w życie w 2020 roku, producenci pojazdów muszą zapewnić niezależnym podmiotom, takim jak niezależne warsztaty lub wydawcy informacji technicznych, nieograniczony i ustandaryzowany dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji (RMI).

Ustanowiono również specjalne przepisy dotyczące dostępu do funkcji bezpieczeństwa pojazdu. Ustawodawstwo stanowi, że niezależnym podmiotom należy umożliwić dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji związanych z bezpieczeństwem (RMI), ale z zachowaniem norm bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa oraz pod warunkiem, że niezależni operatorzy i ich pracownicy będą do tego celu certyfikowani, dostarczając im określone dokumenty i informacje.

Z tego powodu zgodnie z art. 13 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 692/2008 i art. 66 rozporządzenia (UE) nr 2018/858 utworzono „Forum UE ds. dostępu do informacji o pojazdach”. Celem jest opracowanie zharmonizowanego systemu akredytacji w całej Europie oraz architektury procesów, które pomogą niezależnym operatorom w bezpiecznym serwisowaniu i naprawie pojazdów, również w odniesieniu do zabezpieczeń pojazdu (np. aktualizacji oprogramowania).

Premiera została oficjalnie przełożona na początku lipca i będzie miała miejscre najwcześniej 1.10.2023, zaczynając od Szwecji. Inne kraje również mogą rozpocząć działalność w tym czasie, jeżeli posiadają tzw. CAB (organy oceny zgodności). Ponieważ rozpoczęcie w określonym terminie nie będą możliwe do zrealizowania dla wszystkich krajów UE, kraje będą startować w rytmie co 2 miesiące między 1.10.2023 a 1.08.2023.

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób w praktyce będzie można uzyskać dostęp do informacji o pojazdach związanych z kradzieżą i bezpieczeństwem z portali producentów. Nie ma zatem jeszcze informacji na temat tego, w jaki sposób warsztat bezpośrednio lub za pośrednictwem Hella Gutmann uzyska dane SERMI.

Jak dotąd wiemy jedynie, że między producentem pojazdu a tzw. "Trustcenter" w systemie SERMI odbywa się sprawdzanie ważności certyfikatu elektronicznego. Pracownicy firmy otrzymują ten elektroniczny certyfikat na okres 5 lat po zatwierdzeniu i autoryzacji za pośrednictwem aplikacji bezpośrednio na swoim smartfonie.

Proces certyfikacji dotyczy następujących firm:

  • warsztaty naprawcze,
  • producenci lub sprzedawcy wyposażenia warsztatowego, narzędzi lub części zamiennych,
  • wydawcy informacji technicznych,
  • kluby samochodowe,
  • usługi pomocy drogowej,
  • podmioty świadczące usługi w zakresie kontroli i audytu,
  • instytucje kształcenia i szkolenia mechaników,
  • producenci sprzętu samochodowego i serwisanci.

SERMI dotyczy głównie pojazdów kategorii M (pojazdy do przewozu osób), N (pojazdy do przewozu towarów) i O (przyczepy). W odniesieniu do określonych typów pojazdów producent może złożyć wniosek o homologację typu lub dopuszczenie indywidualne pojazdu, pod warunkiem że pojazdy te spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to na przykład pojazdów, które zostały zaprojektowane i zbudowane głównie do użytku na placach budowy lub w obiektach portowych/lotniskowych.

Hella Gutmann jest również objęta rozporządzeniem SERMI i zarówno firma, jak i pracownicy techniczni, których to dotyczy, otrzymają certyfikat SERMI, aby otrzymać informacje, które są niezbędne dla naszej technicznej infolinii lub usług macsRemote Services.

Nie wiemy jeszcze, jaki konkretny wpływ będzie to miało na nasze produkty i usługi, ponieważ podobnie jak cała branża warsztatowa nie mamy szczegółowych informacji na temat zmienionego wykorzystania informacji o pojazdach.

Jeśli w portalu producenta zostaną wyświetone treści związane SERMI, pojawi się komunikat z kodem QR. Należy go zeskanować za pomocą aplikacji SERMI, a pobieranie zostanie udostępnione.

Obecnie nie jest jasne, jak to działa w przypadku zapytań do warsztatu za pośrednictwem Hella Gutmann. Wiadomo jedynie, że obie strony muszą się zweryfikować.

Organy oceny zgodności w każdym kraju poinformują Cię o konkretnych dokumentach i informacjach potrzebnych do uzyskania certyfikatu jako firma i jako pracownik tej firmy.

Ogólnie rzecz biorąc, firma musi wykazać, że jest firmą z branży motoryzacyjnej i że posiada ochronę ubezpieczeniową. Pracownicy mogą być zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności. Potrzebne jest również urządzenie, na którym zainstalowana jest aplikacja SERMI wraz z profilem.

Obecnie w Twoim kraju nie ma organów oceny zgodności (CAB), ponieważ wydaje się, że są one nadal w trakcie procesu akredytacji.

Listę wszystkich ogranów oceny zgodności (CAB) dla krajów UE można znaleźć tutaj:
https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req

Jeśli pojawią się nowe organy oceny zgodności, zostaną one dodane do wykazu.

Na razie nie ma informacji o kosztach certyfikacji, ponieważ nie ma jeszcze CAB.

Argument SERMI jest w istocie podobny do argumentów niektórych producentów dotyczących blokowania dostępu do danych systemowych ich nowych modeli samochodów à la Security Gateway. Pionierem był koncern Fiat Chrysler. Inni poszli za nim. W odpowiedzi na ten trend Hella Gutmann wdrożyła w oprogramowaniu mega macs bezpłatnie dla warsztatów funkcję Cyber ​​​​Security Management (CSM). Funkcję na wagę złota, bo bez niej komunikacja z zabezpieczonymi pojazdami nie byłaby już możliwa. W firmie Hella Gutmann Cyber Security oznacza globalny dostęp do najmłodszych pojazdów 13 marek, aby umożliwić wykonanie za pomocą urządzenia diagnostycznego procesów takich jak np. kasowanie kodów usterek.

Rozporządzenie SERMI to coś innego: chodzi konkretnie o dostęp do bazy danych RMI związanych z kradzieżą i bezpieczeństwem na portalach producentów. Ponadto rozporządzenie w sprawie homologacji typu UE 2018/858 dotyczy wszystkich producentów pojazdów i ich pojazdów, które są dostępne na rynku w 27 państwach UE.

Jeżeli poszczególne działania będą się nakładać, będziemy o tym informować.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod adresem www.vehiclesermi.eu