Co to jest SERMI?

Aktualny status certyfikacji SERMI.
Co powinny zrobić warsztaty?

Często zadawane pytania [FAQ]

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2018/858, które weszło w życie w 2020 roku, producenci pojazdów muszą zapewnić niezależnym podmiotom, takim jak niezależne warsztaty lub wydawcy informacji technicznych, nieograniczony i ustandaryzowany dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji (RMI).

Ustanowiono również specjalne przepisy dotyczące dostępu do funkcji bezpieczeństwa pojazdu. Ustawodawstwo stanowi, że niezależnym podmiotom należy umożliwić dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji związanych z bezpieczeństwem (RMI), ale z zachowaniem norm bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa oraz pod warunkiem, że niezależni operatorzy i ich pracownicy będą do tego celu certyfikowani, dostarczając im określone dokumenty i informacje.

Z tego powodu zgodnie z art. 13 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 692/2008 i art. 66 rozporządzenia (UE) nr 2018/858 utworzono „Forum UE ds. dostępu do informacji o pojazdach”. Celem jest opracowanie zharmonizowanego systemu akredytacji w całej Europie oraz architektury procesów, które pomogą niezależnym operatorom w bezpiecznym serwisowaniu i naprawie pojazdów, również w odniesieniu do zabezpieczeń pojazdu (np. aktualizacji oprogramowania).

Wdrażanie rozpoczęło się 1 października 2023 r., a pierwszym krajem była Szwecja. Ponieważ rozpoczęcie w jednym terminie nie było możliwe do zrealizowania dla wszystkich krajów UE, kraje będą startować w rytmie co 2 miesiące między 1.10.2023 a 1.08.2024.

Po Szwecji, Dania, Finlandia i Norwegia (dobrowolne przystąpienie do SERMI jako kraju spoza UE) rozpoczęły proces SERMI 1 lutego 2024 r.

Belgia, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia i Hiszpania dołączą do nich 1 kwietnia 2024 r.

Nie wiadomo jeszcze, w jakich przypadkach w praktyce będzie można uzyskać dostęp do informacji o pojazdach związanych z kradzieżą i bezpieczeństwem z portali producentów. Ponadto każdy producent sam określa informacje objęte schematem SERMI. Może to prowadzić do różnic w pobieraniu informacji istotnych dla SERMI od różnych producentów.

Wiadomo, że zapytanie o informacje istotne dla SERMI w portalu producenta wymaga zgody pracownika warsztatu korzystającego z aplikacji SERMI. Oznacza to, że bez certyfikatu nie ma możliwości dostępu do niektórych informacji

Proces certyfikacji dotyczy następujących firm:

  • warsztaty naprawcze,
  • producenci lub sprzedawcy wyposażenia warsztatowego, narzędzi lub części zamiennych,
  • wydawcy informacji technicznych,
  • kluby samochodowe,
  • usługi pomocy drogowej,
  • podmioty świadczące usługi w zakresie kontroli i audytu,
  • instytucje kształcenia i szkolenia mechaników,
  • producenci sprzętu samochodowego i serwisanci.

SERMI dotyczy głównie pojazdów kategorii M (pojazdy do przewozu osób), N (pojazdy do przewozu towarów) i O (przyczepy). W odniesieniu do określonych typów pojazdów producent może złożyć wniosek o homologację typu lub dopuszczenie indywidualne pojazdu, pod warunkiem że pojazdy te spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to na przykład pojazdów, które zostały zaprojektowane i zbudowane głównie do użytku na placach budowy lub w obiektach portowych/lotniskowych.

Hella Gutmann jest również objęta rozporządzeniem SERMI i zarówno firma, jak i pracownicy techniczni, których to dotyczy, otrzymają certyfikat SERMI, aby otrzymać informacje, które są niezbędne dla naszej technicznej infolinii lub usług macsRemote Services. Nasza siedziba w Danii posiada już certyfikat SERMI. Siedziba w Niemczech jest obecnie w fazie certyfikacji.

Nie wiemy jeszcze, jaki konkretny wpływ będzie to miało na nasze produkty i usługi, ponieważ podobnie jak cała branża warsztatowa posiadamy niewiele informacji na temat zmienionego wykorzystania informacji o pojazdach na portalach producentów.

Jeśli na portalu producenta zostaną wyświetone przez warsztat treści związane SERMI, pojawi się odpowiedni komunikat z kodem QR. Można go zeskanować za pomocą aplikacji SERMI i w ten sposób zweryfikować. Następnie zostanie udostępnione pobieranie w portalu producenta.

Gdy warsztat złoży zapytanie za pośrednictwem Hella Gutmann, obie strony będą musiały się zweryfikować. W tym przypadku pracownik Hella Gutmann najpierw skanuje kod QR w portalu producenta za pomocą aplikacji SERMI. Następnie tworzy link w aplikacji dla warsztatu, aby mógł on również autoryzować pobranie w aplikacji. Dostęp do danych w portalu producenta jest przyznawany tylko wtedy, gdy obie strony zweryfikują się za pośrednictwem aplikacji SERMI.

Organy oceny zgodności w każdym kraju poinformują Cię o konkretnych dokumentach i informacjach potrzebnych do uzyskania certyfikatu jako firma i jako pracownik tej firmy.

Generalnie firma musi wykazać, że jest firmą motoryzacyjną i posiada określony poziom ubezpieczenia. Pracownicy muszą przedstawić odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz, w stosownych przypadkach, zaświadczenie o niekaralności. Potrzebne jest również urządzenie, na którym zainstalowana jest aplikacja SERMI wraz z profilem.

Zwykle proces certyfikacji odbywa się za pośrednictwem formularza on-line, pochodzącego od jednostki oceniającej zgodność. Warsztat może następnie uzyskać dostęp do danych certyfikacji za pośrednictwem konta i na przykład dodać nowych pracowników.

W przypadku krajów, które znają już datę rozpoczęcia, istnieje jedna lub więcej jednostek oceniających zgodność (CAB) na kraj.

Listę wszystkich jednostek oceniających zgodność (CAB) w Twoim kraju i innych krajach UE można znaleźć tutaj:
https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req

Jeśli pojawią się nowe organy oceny zgodności, zostaną one dodane do wykazu.

Jednostki oceniające zgodność (CAB) obecnie podają swoje ceny tylko w przypadku złożenia wniosku o certyfikację. Koszty różnią się w zależności od dostawcy. Z reguły jednak ponoszone są koszty rejestracji warsztatu i poszczególnych pracowników. Ponadto istnieją koszty za nieplanowaną wizytę w warsztacie w ciągu 5-letniego okresu ważności oraz za odświeżenie certyfikatu po jego wygaśnięciu.

Argument SERMI jest w istocie podobny do argumentów niektórych producentów dotyczących blokowania dostępu do danych systemowych ich nowych modeli samochodów à la Security Gateway. Pionierem był koncern Fiat Chrysler. Inni poszli za nim. W odpowiedzi na ten trend Hella Gutmann wdrożyła w oprogramowaniu mega macs bezpłatnie dla warsztatów funkcję Cyber ​​​​Security Management (CSM). Funkcję na wagę złota, bo bez niej komunikacja z zabezpieczonymi pojazdami nie byłaby już możliwa. W firmie Hella Gutmann Cyber Security oznacza globalny dostęp do najmłodszych pojazdów 13 marek, aby umożliwić wykonanie za pomocą urządzenia diagnostycznego procesów takich jak np. kasowanie kodów usterek.

Rozporządzenie SERMI to coś innego: chodzi konkretnie o dostęp do bazy danych RMI związanych z kradzieżą i bezpieczeństwem na portalach producentów. Ponadto rozporządzenie w sprawie homologacji typu UE 2018/858 dotyczy wszystkich producentów pojazdów i ich pojazdów, które są dostępne na rynku w 27 państwach UE.

Jeżeli poszczególne działania będą się nakładać, będziemy o tym informować.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod adresem www.vehiclesermi.eu