Ce este SERMI?

Stadiul actual pentru certificarea SERMI.
Ce trebuie să facă atelierele?

[FAQ] Întrebări frecvente

Conform Ordonanței (UE) nr. 2018/858, care a intrat în vigoare în anul 2020, producătorii de autovehicule trebuie să asigure unităților independente, ca de exemplu atelierelor independente sau editorilor de informații tehnice, acces nelimitat și standardizat la informațiile privind reparația și întreținerea (RMI).

Pentru accesul la funcțiile de siguranță ale unui autovehicul au fost stabilite prevederi speciale. Legislația prevede că trebuie facilitat unităților independente accesul la informațiile relevante pentru siguranță privind reparația și întreținerea (RMI), însă sub protecția standardelor și certificatelor de siguranță și cu condiția ca unitatea independentă și angajații acesteia să fie certificați în acest scop și să demonstreze acest lucru prin prezentarea documentelor și informațiilor specifice.

Din acest motiv, conform articolului 13 alineatul 9 din Ordonanța (CE) nr. 692/2008 și articolului 66 din Ordonanța (UE) nr. 2018/858, a fost instituit „Forumul UE pentru accesul a informațiile autovehiculelor”. Obiectivul este elaborarea unui sistem european de acreditare armonizat și a unei arhitecturi de proces, care să ajute unitățile independente la întreținerea și repararea autovehiculelor într-o manieră sigură, chiar dacă sunt afectate prin aceasta caracteristicile de siguranță ale autovehiculului (de exmeplu actualizările software).

Implementarea de la începutul lunii iulie a fost amânată oficial și va avea loc cel mai devreme la 1 octombrie 2023, începând cu Suedia. Celelalte țări pot începe de asemenea la această dată, dacă dispun de o așa-numită CAB (Autoritate de evaluare a conformității). Deoarece implementarea nu este realizabilă la o anumită dată pentru toate țările UE, țările vor începe lansarea într-un ritm de 2 luni, între 1 octombrie 2023 și 1 august 2024.

Încă nu se cunoaște modul efectiv în care vor fi accesate informațiile autovehiculului relevante pentru sistemul antifurt și siguranță, din portalurile producătorilor. Prin urmare, încă nu se cunoaște modul în care un atelier poate accesa direct sau prin Hella Gutmann datele relevante pentru SERMI.

Cunoaștem până acum doar faptul că se va efectua o interogare privind valabilitatea certificatului electronic, între producătorul autovehiculului și așa-numitul „Trustcenter” din schema SERMI. Acest certificat electronic va fi obținut de angajații unei întreprinderi – după aprobarea și autorizarea acestora – printr-o aplicație direct pe smartphone-ul lor și va avea o valabilitate de 5 ani.

Procesul de certificare se adresează următoarelor întreprinderi:

  • ateliere de reparații,
  • producători sau distribuitori de echipamente de atelier, unelte sau piese de schimb,
  • editori de informații tehnice,
  • cluburi automobilistice,
  • servicii de depanări auto,
  • prestatori de servicii de inspecție și verificare,
  • instituții de formare și perfecționare a mecanicilor,
  • producătorii și personalul însărcinat cu reparația echipamentelor și autovehiculelor.

SERMI se adresează în principal categoriilor de autovehicule M (autovehicule pentru transportul persoanelor), N (autovehicule pentru transportul de mărfuri) și O (remorci). Pentru tipurile de autovehicule definite, producătorul poate solicita o omologare de tip sau o omologare de vehicul singulară, în măsura în care aceste atuovehicule îndeplinesc cerințele acestei ordonanțe. Aceasta se adesează autovehiculelor care, de exemplu, au fost concepute și construite în principal pentru utilizarea pe șantiere sau în instalații portuare/aeroportuare.

Hella Gutmann este și ea vizată de Ordonanța SERMI și va proceda la certificarea SERMI a întreprinderii, precum și a tehnicienilor angajați vizați, deoarece și noi avem nevoie de informații de la producători, care sunt necesare pentru linia noastră de asistență tehnică sau serviciile macsRemote.

Încă nu cunoaștem ce efecte concrete va avea acest lucru asupra produselor și serviciilor noastre, deoarece, ca și întreaga branșă a atelierelor, nu dispunem de detalii privind noul mod de utilizare a informațiilor autovehiculelor.

La interogarea unor conținuturi relevante pentru SERMI în portalul producătorului, apare un mesaj cu un cod QR. Acesta trebuie scanat cu aplicația SERMI și interogarea va fi autorizată.

Încă nu este clar cum va funcționa o astfel de interogare a unui atelier prin intermediul Hella Gutmann. Se cunoaște doar faptul că ambele părți trebuie să fie verificate.

Autoritățile de evaluare a certificării din țara respectivă vă informează asupra documentelor și informațiilor specifice de care aveți nevoie pentru a vă certifica, ca întreprindere și ca angajat al acestei întreprinderi.

În general, o întreprindere necesită o dovadă asupra faptului că activează în domeniul auto și dispune de o anumită protecție prin asigurare. Angajații trebuie să prezinte, după caz, un cazier judiciar. De asemenea, ei mai au nevoie de un dispozitiv pe care este instalată aplicația SERMI cu profilul lor.

Momentan nu există autorități de evaluare a certificării (CAB) pentru țara dumneavoastră, deoarece acestea se află încă aparent în proces de acreditare.

Lista autorităților de evaluare a certificării (CAB) din toate țările UE o găsiți aici:
​​​​​​​https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req​​​​​​​

Imediat ce apare o nouă autoritate de evaluare a certificării, aceasta va fi adăugată în listă.

Până în prezent nu există informații privind costurile acreditării, deoarece nu există nici autorități CAB.

Argumentul fondatorilor SERMI se aseamănă într-adevăr cu fundamentele unor producători în ceea ce privește blocarea accesului la datele sistemului modelelor noi de autovehicule prin Security Gateway. Drumul a fost deschis de concernul Fiat-Chrysler. Urmează și alții. Ca răspuns la aceată tendință, Hella Gutmann a făcut eforturi considerabile de a implementa funcția Cyber Security Management (CSM) în software-ul macs, funcție gratuită pentru ateliere. O funcție forate valoroasă, deoarece fără aceasta nu s-ar mai putea realiza o comunicație cu autovehiculele protejate. Având în vedere toate acestea, Cyber Security înseamnă la Hella Gutmann accesul global la autovehiculele mai noi ale unui număr de 13 mărci, pentru facilitarea accesului anumitor procese prin testerul de diagnosticare, ca de exemplu ștergerea erorilor.

Ordonanța SERMI este altceva: este vorba în special despre accesarea informațiilor RMI relevante pentru protecția antifurt și siguranță din portalurile producătorilor. În plus, Ordonanța UE 2018/858 privind omolarea de tip se adresează tuturor producătorilor de autovehicule și autovehiculelor acestora, care sunt comercializate pe piața celor 27 de țări UE.

În cazul în care apar suprapuneri ale anumitor sfere de activitate, vă vom informa de asemenea asupra acestui lucru.

Informaţii suplimentare detaliate găsiți la www.vehiclesermi.eu