Vad är SERMI?

Aktuell information om SERMI-certifieringen.
Vad kommer verkstäderna att behöva göra?

[FAQ] Ofta ställda frågor

Enligt förordning (EU) nr 2018/858, som trädde i kraft år 2020, måste fordonstillverkarna ge oberoende aktörer, t.ex. fristående verkstäder eller utgivare av teknisk information, obegränsad och standardiserad tillgång till reparations- och underhållsinformation (RMI).

För att få tillgång till ett fordons säkerhetsfunktioner har särskilda bestämmelser fastställts. Lagstiftningen föreskriver att oberoende aktörer ska få tillgång till säkerhetsrelaterad information om reparation och underhåll (RMI). Informationen kommer dock att skyddas av säkerhetsstandarder och säkerhetscertifikat och under förutsättning att de oberoende aktörerna och deras anställda har certifierats för detta ändamål.

Detta var anledningen till att ett ”EU-forum för tillgång till fordonsinformation” inrättades i enlighet med artikel 13 avsnitt 9 i förordningen (EG) nr 692/2008 och artikel 66 i förordningen (EU) nr 2018/858. Syftet var att utarbeta ett gemensamt europeiskt harmoniserat ackrediteringssystem och en processarkitektur, som hjälper oberoende aktörer att underhålla och reparera fordon på ett säkert sätt, även om arbetet berör fordonets säkerhetsfunktioner (t.ex. uppdatering av programvara).

Den 1 oktober 2023 införde Sverige, som första land, SERMI. Andra EU-länder kommer nu också att implementera processen. Alla EU-länder kunde inte starta samtidigt. Därför kommer SERMI införas stegvis med tvåmånadersintervall mellan den 1 oktober 2023 och den 1 augusti 2024. Danmark och Finland kommer att påbörja SERMI-processen den 1 februari 2024. Dessutom planerar Nederländerna, Spanien och Norge (som har anslutit sig frivilligt till processen) att införa SERMI den 1 december 2023, detta är dock inte bekräftat än.

Hur den stöld- och säkerhetsrelaterade fordonsinformationen kommer att kunna hämtas på tillverkarnas webbplatser är fortfarande inte klart. Det finns därför ännu endast lite information om hur verkstäderna ska få tillgång till SERMI-relaterade data direkt eller via Hella Gutmann.

Vi vet att en kontroll av det elektroniska certifikatets giltighet kommer att genomföras mellan fordonstillverkaren och ett så kallat "trustcenter". Efter att ett företag har godkänts och de anställda har auktoriserats får dessa tillgång till ett elektroniskt certifikat via en app på mobilen. Certifikatet gäller 5 år.

Följande företag berörs av certifieringsprocessen:

  • verkstäder
  • tillverkare eller försäljare av verkstadsutrustning, verktyg och reservdelar
  • utgivare av teknisk information
  • bilklubbar
  • tjänster för vägassistans
  • företag som erbjuder service och besiktning
  • organisationer för utbildning/vidareutbildning av mekaniker
  • tillverkare av fordonsutrustning och reparationspersonal.

SERMI gäller huvudsakligen fordonskategorierna M (fordon avsedda för persontransport), N (fordon avsedda för godstransport), och O (släpvagnar). För definierade fordonstyper kan tillverkaren ansöka om ett godkännande eller ett godkännande för ett enskilt fordon, förutsatt att dessa fordon uppfyller kraven i förordningen. Detta gäller t.ex. fordon som har konstruerats och tillverkats för användning på byggarbetsplatser/i hamnar/på flygplatser.

Hella Gutmann berörs också av SERMI-förordningen och vi kommer att ansöka om ett SERMI-certifikat både som företag samt för berörda tekniska medarbetare, då vi också behöver information från tillverkarna för vårt tekniska callcenter eller för macsRemote-tjänsterna. Vår verksamhet i Viborg (Danmark) är redan SERMI-certifierad.

Vi vet ännu inte hur våra produkter och tjänster kommer att påverkas då det för närvarande saknas detaljerad information om den förändrade användningen av fordonsinformation.

När en verkstad ska hämta SERMI-relaterat innehåll direkt på tillverkarens webbplats visas ett meddelande med en QR-kod. Denna måste skannas med SERMI-appen och åtkomsten tillåts.

Om verkstaden ska hämta sådant innehåll via Hella Gutmann måste båda parter verifiera sig. I detta fall skannar först en Hella Gutmann-medarbetare QR-koden på tillverkarens webbplats med SERMI-appen. Därefter skapar hen en länk i appen till verkstaden som sedan också kan godkänna denna förfrågan. Det går inte att komma åt data på tillverkarens webbplats förrän båda parter har verifierats via SERMI-appen.

De ackrediterade kontrollorganen i respektive land informerar dig om vilka dokument och vilken information de behöver för certifieringen av ditt företag och dina anställda.

Vanligtvis måste företaget bevisa verksamhet inom fordonsindustrin och att det har en viss ansvarsförsäkring. Arbetstagarna behöver ha motsvarande yrkeserfarenhet och måste eventuellt intyga att de inte har noteringar i belastningsregistret. Dessutom behöver du en enhet med installerad SERMI-app med din profil.

I de länder där det finns ett startdatum finns det ett eller flera ackrediterade kontrollorgan (CAB) per land.

Listan med alla ackrediterade kontrollorgan (CAB) för ditt land samt för de andra EU-länderna kan hämtas här:
​​​​​​​https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req​​​​​​​

 

De ackrediterade kontrollorganen (CAD) anger endast sina priser vid en ansökan om certifiering. Kostnaderna per verkstad resp. per anställd uppgår till ca 450–500 euro. Utöver detta tillkommer kostnader för en oanmäld inspektion under giltighetstiden som är 5 år.

SERMI-argumentet liknar skälen som vissa tillverkare angav när de började spärra åtkomsten till nyare fordonsmodellers systemdata, såsom Security Gateway. Fiat-Chrysler-koncernen var de första som spärrade åtkomsten. Fler följde. Som svar på denna trend har Hella Gutmann implementerat funktionen Cyber Security Management (CSM) i mega macs-programvaran. Denna funktion är gratis för verkstäderna. En funktion som är värd guld: Utan denna skulle det inte längre gå att kommunicera med de skyddade fordonen. Cyber Security hos Hella Gutmann innebär att du kan få global åtkomst till nyare fordon från 13 märken för att kunna genomföra utvalda processer med diagnosapparaten, t.ex. radera fel.

SERMI-förordningen är någonting annat: Här handlar det om att få tillgång till stöld- och säkerhetsrelaterad reparations- och underhållsinformation (RMI) via tillverkarnas webbplatser. Dessutom gäller EU-förordningen 2018/858 för alla fordonstillverkare och alla fordon som finns på marknaden i 27 EU-länder.

Vi kommer att informera dig om det visar sig att det finns överlappningar.

Se www.vehiclesermi.eu för mer detaljerad information