Čo je SERMI?

Aktuálny sav pre certifikáciu SERMI.
Čo je potrebné urobiť pre dielne?

[FAQ] Často kladené otázky

Podľa nariadenia (EÚ) č. 2018/858, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2020, musia výrobcovia vozidiel poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom, ako sú nezávislé dielne alebo vydavatelia technických informácií, neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe (RMI).

Pre prístup k bezpečnostným funkciám vozidla boli stanovené špecifické nariadenia. Legislatíva stanovuje, že nezávislým prevádzkovateľom by mal byť umožnený prístup k informáciám o opravách a údržbe súvisiacich s bezpečnosťou (RMI), avšak pod ochranou bezpečnostných noriem a bezpečnostných certifikátov a pod podmienkou, že nezávislí prevádzkovatelia a ich zamestnanci sú na tento účel certifikovaní pri predložení špecifických dokumentov a údajov.

Z tohto dôvodu bolo v súlade s článkom 13 ods. 9 nariadenia (ES) č. 692/2008 a článkom 66 nariadenia (EÚ) č. 2018/858 zriadené „Fórum EÚ pre prístup k informáciám o vozidle“. Cieľom je vyvinúť celoeurópsky harmonizovaný akreditačný systém a architektúru procesov, ktoré nezávislým prevádzkovateľom pomôžu bezpečne udržiavať a opravovať vozidlá, aj keď sú pritom ovplyvnené bezpečnostné prvky vozidla (napr. aktualizácie softvéru).

Štart bol oficiálne odložený začiatkom júla a teraz začne najskôr 1. októbra 2023, začínajúc Švédskom. V tomto čase môžu začať aj iné krajiny, ak majú takzvané orgány na posudzovanie zhody (CAB – Conformity Assessment Body). Keďže štart v konkrétny dátum nie je možný pre všetky krajiny EÚ, krajiny začnú každé 2 mesiace medzi 1. októbrom 2023 a 1. augustom 2024.

Zatiaľ nie je známe, ako sa v praxi dá dostať k informáciám o vozidlách z portálov výrobcov týkajúcich sa krádeží a bezpečnosti. Preto zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne informácie o tom, ako môže dielňa získať údaje relevantné pre SERMI priamo alebo prostredníctvom Hella Gutmann.

Zatiaľ vieme len to, že dopyt na platnosť elektronického certifikátu prebieha medzi výrobcom vozidla a takzvaným „Centrom dôveryhodnosti“ zo schémy SERMI. Zamestnanci spoločnosti dostanú tento elektronický certifikát po schválení a autorizácii cez aplikáciu priamo do smartfónu s platnosťou 5 rokov.

Certifikačný proces sa týka nasledujúcich spoločností:

  • opravovní,
  • výrobcov alebo predajcov dielenského vybavenia, nástrojov alebo náhradných dielov,
  • vydavateľov technických informácií,
  • automobilových klubov,
  • asistenčných služieb na cestách,
  • poskytovateľov kontrolných a testovacích služieb,
  • inštitúcií pre vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie mechanikov,
  • výrobcov a opravárenských pracovníkov automobilových zariadení.

SERMI postihuje najmä kategórie vozidiel M (vozidlá na prepravu osôb), N (vozidlá na prepravu tovaru) a O (prívesy). Výrobca môže požiadať o schválenie typu alebo o schválenie jednotlivého vozidla pre definované typy vozidiel za predpokladu, že tieto vozidlá spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Týka sa to napríklad vozidiel, ktoré boli navrhnuté a vyrobené predovšetkým na použitie na staveniskách alebo v prístavných/letiskových zariadeniach.

Nariadenie SERMI sa týka aj spoločnosti Hella Gutmann, ktorá sa nechá certifikovať podľa SERMI ako spoločnosť, ako aj príslušný technický personál, pretože potrebujeme aj informácie od výrobcov, ktoré sú potrebné pre náš Hotline alebo služby macsRemote.

Zatiaľ nevieme, aké konkrétne dopady to bude mať na naše produkty a služby, keďže my, rovnako ako celý dielenský priemysel, nemáme žiadne podrobnosti o zmenenom používaní informácií o vozidlách.

Ak sa na portáli výrobcu vyvolá obsah relevantný pre SERMI, zobrazí sa správa s QR kódom. Tento je potrebné naskenovať pomocou aplikácie SERMI a vyvolanie sa uvoľní.

V súčasnosti nie je jasné, ako to funguje pri dopyte dielne prostredníctvom Hella Gutmann. Je známe len to, že obidve strany sa musia verifikovať.

Orgány posudzovania zhody každej krajiny vás budú informovať o špecifických dokumentoch a informáciách, ktoré potrebujete, aby ste sa dali certifikovať ako spoločnosť a ako zamestnanec tejto spoločnosti.

Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť potrebuje potvrdenie, že je spoločnosťou v oblasti automotive a že má určité poistné krytie. Zamestnanci možno budú musieť predložiť  osvedčenie o bezúhonnosti. Ďalej potrebujete zariadenie, na ktorom je nainštalovaná aplikácia SERMI s vaším profilom.

V súčasnosti neexistujú žiadne orgány na posudzovanie zhody (CAB) pre vašu krajinu, pretože sa zdá, že sú stále v procese akreditácie.

Zoznam všetkých orgánov posudzovania zhody (CAB) všetkých krajín EÚ nájdete tu:
https://www.vehiclesermi.eu/req.html#req​​​​​​​

Ak existujú nové orgány posudzovania zhody, doplnia sa do zoznamu.

Zatiaľ neexistujú žiadne informácie o nákladoch na certifikáciu, keďže neexistuje ani CAB.

V skutočnosti je argument SERMI podobný odôvodneniam niektorých výrobcov na zablokovanie prístupu k systémovým údajom ich nových modelov vozidiel à la Security Gateway. Priekopníkom bola skupina Fiat Chrysler. Nasledovali ďalší. V reakcii na tento trend Hella Gutmann so značnými nákladmi implementovala do softvéru mega macs funkciu Cyber ​​​​Security Management (CSM), ktorá je pre dielne bezplatná. Funkcia, ktorá má cenu zlata, pretože bez nej by už komunikácia so zabezpečenými vozidlami nebola možná. V konečnom dôsledku znamená Cyber Security od Hella Gutmann celosvetový prístup k novším vozidlám 13 značiek s cieľom umožniť prístup cez diagnostické zariadenie k vybraným procesom, ako je napríklad odstraňovanie chýb.

Nariadenie SERMI je niečo iné: Ide konkrétne o prístup k RMI týkajúcich sa krádeží a bezpečnosti na portáloch výrobcov. Nariadenie EÚ o typovom schválení 2018/858 navyše ovplyvňuje všetkých výrobcov vozidiel a ich vozidlá, ktoré sú na trhu v 27 krajinách EÚ.

Ak dôjde k presahom v jednotlivých aktivitách, budeme vás o tom taktiež informovať.

Ďalšie podrobné informácie nájdete na www.vehiclesermi.eu