SÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET

EU:s nyadataskyddsdirektiv

Ta reda på vad som gäller och undvik dryga böter

Vår lagstiftning innehåller ofta ett komplicerat språk som många gånger är svårt att läsa och förstå. Därför har vi sammanfattat några av de viktigaste bestämmelserna i klarspråk i ett kompakt infoblad som du kan hämta här:

Hämta infoblad